Technologia uprawy strip till idealnie wpasowuje się w panujący obecny trend w rolnictwie, dążący do tego by uprawa gleby była mniej energochłonna (mniejsze zużycie paliwa na 1ha) oraz pozwalała oszczędzać czas rolnika (możliwość wykonania w jednym przejeździe uprawy, nawożenia pod korzeń i siewu), a przy tym pozytywnie oddziaływała na strukturę i żyzność gleby. W przypadku uprawy pasowej na polu tworzą się dwa oddzielne obszary. Pierwszy pas spulchnionej gleby, w którym zostaje wysiany rząd roślin i drugi, w którym gleba pozostaję tylko lekko wzruszona. W pasie uprawianym resztki pożniwne zostają pasowo spulchnione za pomocą różnych rozwiązań technicznych.

Technologia pasowej uprawy gleby pod buraki cukrowe z roku na rok przybiera na znaczeniu. W rejonach plantacyjnych cukrowni grupy Pfeifer & Langen początkowo wykonywana była tylko maszynami Duro-France, a w ostatnich 2 latach także agregatami Master firmy Köckerling (4 szt. w roku 2015). Także sami rolnicy zaczęli sami konstruować swoje maszyny dostosowane do własnych potrzeb w gospodarstwie. Siew buraków w takiej technologii odbywa się najczęściej w mulcz.