- Od 22 marca 2023 r. trwało przyjmowanie wniosków o objęcie wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) inwestycji w rozbudowę potencjału badawczego. Instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi mogą uzyskać dofinansowanie na budowę lub modernizację laboratoriów - podał resort rolnictwa.

Wsparcie rolnictwa

Wsparcie dotyczy inwestycji w ramach KPO: A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego dla części inwestycji: budowa lub modernizacja laboratoriów instytutów.

Nabór prowadzony był elektronicznie w systemie CST2021 od 22 marca do 25 kwietnia 2023 r.

Kto mógł się o nie ubiegać?

Beneficjentami mogły być wyłącznie instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. które spełniły kryteria określone w Regulaminie Konkursu, w tym uzyskały rekomendację Zespołu ds. oceny strategicznej wniosków mogą być objęte wsparciem ze środków z KPO.

Łączny budżet inwestycji A2.4.1 KPO wynosi 372,62 mln zł.

Jednym z nich był Instytut Ochrony Roślin PIB, który jak poinformował na Twitterze złożył wniosek "Wsparcie w rozbudowę potencjału badawczego laboratoriów w Instytucie Ochrony Roślin – PIB - innowacyjne laboratoria do badań w rolnictwie z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i środowiska", który został pozytywnie oceniony.