Obrót żywnością i żywymi roślinami powoduje migrację nowych szkodników i chorób, które wcześniej nie występowały w naszym regionie. Każdego roku w Unii Europejskiej wykrywanych jest ponad 2 tys. porażonych przesyłek oraz stwierdzana jest obecność ponad 200 nowych gatunków organizmów szkodliwych dla roślin. Niektóre z nich są na tyle niebezpieczne, że mogą spowodować realne zagrożenie fitosanitarne.

- Zapobieganie rozprzestrzeniania organizmów szczególnie szkodliwych dla roślin, a więc ocena ryzyka fitosanitarnego i podejmowanie szybkich działań to podstawowe działania krajowych służb ochrony roślin w Europie – wskazywała Agnieszka Sahajdak z Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w pierwszym dniu 57 Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu (IOR).

- Nowe zagrożenia wymagają często niestandardowych metod kontroli i działań zwalczających. W celu zwiększania skuteczności inspekcji urzędowych stosowane są różnorodne narzędzia i metody, np. detektory dźwięku, kamery termowizyjne, drony, wyszkolone psy tropiące. Bardzo istotna jest świadomość społeczna i wsparcie w wykrywaniu zagrożeń. Konieczne jest wzmacnianie świadomości podróżnych i klientów usług pocztowych, m.in. poprzez umieszczanie informacji o zagrożeniach fitosanitarnych, np. na lotniskach, portach itp. Dla podnoszenia świadomości w społeczeństwie istotne jest upowszechnianie informacji o zagrożeniach – mówiła prelegentka.

Przedsięwzięcia kontrolne wymagają odpowiedniego przygotowania diagnostycznego laboratoriów fitosanitarnych. Konieczne jest także ciągłe zwiększanie wiedzy przez ekspertów.

Aktualne wyzwania kontroli i diagnostyki fitosanitarnej wynikające z nowych zagrożeń były jednym z pierwszych tematów poruszanych zaraz po otwarciu 57 Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. W trakcie dwudniowej Sesji Naukowej IOR, 9 i 10. lutego br. omawiana jest problematyka ochrony roślin na 46 wykładach i prezentowane wyniki badań na 149 posterach.