Trzy regiony osiągnęły już ten cel: obwód brzeski, obwód witebski i obwód miński.

Białoruscy rolnicy zebrali plony z prawie 90 proc. areału obsianego zbożem i roślinami bobowatymi (w tym kukurydzą), pozyskując około 6,556 mln ton ziarna. Średni plon wynosił 3,12 t/ha.

Zebrali też kukurydzę z  2.500 hektarów, co stanowi około 1 proc. powierzchni upraw z 231.000 hektarów uprawianych w tym roku. Zbiory ziarna kukurydzy wynoszą prawie 19 tys. ton, a średnia wydajność to 7,41 t/ha.