Rzepak należy do grupy roślin o dużym zapotrzebowaniu na wapń. Silnie reaguje na zakwaszanie gleby, a optymalne dla niego jest pH 6,0-7,5. Gdy odbiega ono od tego optimum, następuje znaczne obniżenie efektywności nawożenia mineralnego, co przekłada się na złą kondycję fizjologiczną roślin, niską odporność na porażenie chorobami, silne ograniczenie potencjału plonowania. 

Osiągnięcie wysokich plonów nasion o dobrej jakości jest możliwe tylko poprzez pełne zaspokojenie potrzeb pokarmowych, w tym wapnia. Wraz z 1 t nasion i odpowiednią masą słomy z gleby wyprowadzane jest średnio 55 kg wapnia (CaO).

Więcej informacji o skutkach uprawy tej rośliny na silnie zakwaszonej glebie w dołączonym filmie.