Żniwa dają wymierną i definitywną odpowiedź na pytanie dotyczące naszych umiejętności agronomicznych. Czy korzystając z posiadanej wiedzy i dostępnych w gospodarstwie środków produkcji potrafiliśmy osiągnąć satysfakcjonujący plon? To także przyczynek do dalszych analiz osiągniętego wyniku w kontekście popełnionych błędów.

W odwiedzanym przez nas gospodarstwie rzepak ozimy uprawiany był pierwszy raz. Gleba jak to na Mazowszu nie najlepsza, jej odczyn na poziomie granicznym dla tej rośliny - pH 5,5. Takie były uwarunkowania zewnętrzne. Terminowość i staranność przeprowadzenia kolejnych zabiegów pielęgnacyjnych sprawiły jednak, że gospodarz z uśmiechem na twarzy odwoził zebrany plon do punktu skupu. Więcej szczegółów nie zdradzę. Można je znaleźć oglądając zamieszczony poniżej film, do obejrzenia którego serdecznie zapraszamy.