Obliczenie obsady po wschodach wydaje się banalnie proste. Nie mniej w wielu gospodarstwach prowadzone jest „na oko”. Tymczasem naprawdę niewiele trzeba, aby uzyskać miarodajne dane. Wiedza na temat zagęszczenia roślin na jednostce powierzchni, to wyjściowe dane dla wdrożenia najbardziej odpowiedniej w danych warunkach technologii uprawy. Prezentujemy jak to zrobić. 

Lustracja plantacji w tym momencie pozwala także poznać skale zagrożenia chwastami i ich skład gatunkowe. To drugie zagadnieniem nie jest proste z uwagi na bardzo wczesne fazy rozwojowe tych roślin. W filmie podpowiadamy jak można sobie ułatwić identyfikacje wschodzących chwastów. Informacja na ten temat jest bardzo ważna, bo od niej zależy decyzja dotycząca zakupu konkretnego herbicydu. Zapraszam do obejrzenia filmu.