Według sygnalizacji IOR PIB na stan 20 czerwca w wyłożonych na plantacjach kukurydzianych pułapkach świetlnych odłowiono: 5 samic oraz 7 samców. Do pułapek zaczyna stopniowo odławiać się coraz więcej motyli, zwłaszcza samic. Znaleziono także pierwsze złoże jaj.

Należy wykonać zatem pierwszą introdukcję kruszynka. Na zabieg chemiczny jest jeszcze za wcześnie. Warto jednak rozpocząć sukcesywne obserwacje roślin, w celu określenia dynamiki składania jaj i wylęgu pierwszych gąsienic.

Obserwacje prowadzi się zawsze na tych samych roślinach (do analizy bierze się kilkadziesiąt roślin) w kilku miejscach na plantacji. Najwięcej złóż jaj, samice składają w środkowych partiach roślin kukurydzy na spodniej stronie blaszek liściowych w okolicach nerwu głównego.

Zabieg chemiczny wykonuje się najczęściej w szczycie masowego wylęgu gąsienic z jaj, co najczęściej ma miejsce w drugiej lub trzeciej dekadzie lipca. Ze względu na zaawansowany rozwój kukurydzy do oprysku niezbędny jest opryskiwacz szczudłowy.