Panują idealne warunki dla rozwoju wielu chorób grzybowych. Jest ciepło, ale nie upalnie i od czasu do czasu występują niewielkie opady które podnoszą wilgotność w łanie. Pojawiają się objawy wielu chorób. Szczególnie zagrożone są łany niechronione lub chronione substancjami czynnymi, które skutecznie nie zwalczają szerokiego spektrum chorób. Jeśli objawy chorobowe dotyczą już liści podflagowego oraz flagowego sytuację należy traktować jako poważną.

Szczególnie niebezpieczna jest rdza żółta. Gdy występuje epidemicznie (taką sytuację notowaliśmy np. w roku 2014) może powodować straty sięgające nawet 50-70 proc. Rdza żółta w sprzyjających warunkach w krótkim okresie może zniszczyć całą plantację.

Należy mieć na uwadze, że z powodu łagodnej zimy patogen mógł przeżyć bez problemu na roślinach zbożowych, samosiewach czy trawach w postaci grzybni czy urediniów. Także chłodna wiosna, która praktycznie już za nami mogła sprzyjać rozwojowi rdzy żółtej.

Kiedy bezwzględnie przystąpić to zabiegu?

Zawsze lepiej wykonać zabieg profilaktyczny zanim dostrzeżemy wyraźne objawy. Ze względu na długi okres inkubacji  zdarza się tak, że zbyt późna interwencja nie pozwala opanować choroby szybko rozwijającej się w łanie.

Na tym etapie rozwoju zbóż, czy w fazie kłoszenia (BBCH51-59)  progiem ekonomicznej szkodliwości są pierwsze objawy na liściu flagowym lub podflagowym

Czym zwalczać rdzę żółtą?

Rdzę żółtą można zwalczać za pomocą triazoli: (epoksykonazol, protiokonazol, tebukonazol), strobiluryn: (azoksystrobina, pikoksystrobina) a najlepiej przy użyciu mieszanin susbtancji z wyżej wymienionych grup chemicznych, połączonych jeszcze dodatkowo z substancją z grupy SDHI.

Jakie jeszcze patogeny są już widoczne w łanie pszenicy oraz pszenżyta?

Na liściach podfalgowych i flagowych można znaleźć już także:

- brunatną plamistość liści (DTR) - Drechslera tritici-repentis

- mączniaka prawdziwego zbóż i traw - Blumeria graminis

Chcesz sprawdzić aktualną sytuację na polach?
Zajrzyj na Dni Pola On-Line!
Bądź na bieżąco!