Wraz z postępującą wegetacją następuje coraz bardziej intensywniejsze krążenie soków w komórkach roślinnych i coraz większe ich uwodnienie. To sprawia, że rośliny stają się wrażliwe na chłód i przymrozki. Najbardziej na uszkodzenia przymrozkowe narażone są pąki kwiatowe, kwiaty i zawiązki owoców, szczególnie tych gatunków, które najwcześniej rozpoczynają wegetację i kwitnienie, jak np. drzewa owocowe, następnie rzepak ozimy czy groch zbierany na zielono itp.

Uszkodzenia mrozowe występują w Polsce regularnie, można nawet rzec, że na stałe są wpisane w charakterystyczne cechy naszego klimatu. Ich wysokość i zasięg bywa różny, a co za tym idzie rozmiar szkód bywa zmienny.

Przymrozki można podzielić na adwekcyjne i radiacyjne. Adwekcyjne występują wtedy, gdy na dany obszar napływa zimne powietrza z innych rejonów. Takim przymrozkom towarzyszy zazwyczaj silny wiatr.
Przymrozki radiacyjne występują na skutek wypromieniowania ciepła do atmosfery. Pojawiają się zawsze w czasie pogodnych nocy i najczęściej nie towarzyszy im wiatr. Występują wtedy idealne warunki tworzenia się zastoisk niskiej temperatury.

Istnieje kilka metod zapobiegania występowaniu szkód przymrozkowych. Metody te można podzielić na pasywne i aktywne. Do pierwszej grupy zaliczane są te, które stosuje się długo przed wystąpieniem niskiej temperatury. Przykładami działania pasywnego może być wybór odpowiedniego stanowiska pod uprawę, unikanie sadzenia roślin wrażliwych na przymrozki w zagłębieniach terenu, czy dobór właściwych odmian. Aktywne metody zapobiegania przymrozkom stosuje się bezpośrednio przed lub w trakcie wystąpienia temperatury zagrażającej uprawie;należą do nich m. in. ogrzewanie zagrożonego obszaru, okrywanie upraw oraz stosowanie odpowiednich preparatów zabezpieczających przed negatywnym działaniem przymrozków.

Do preparatów zabepieczających rośliny przed destrukcyjnym działaniem niskich temperatur należą opracowane przez specjalistów firmy Intermag rozwiązania takie jak: FROSTEX, TYTANIT, czy OPTYSIL.

Pierwszy z nich - FROSTEX ogranicza destrukcyjny wpływ niskiej temperatury na kwitnące drzewa i krzewy owocowe czy rzepak. Preparat stosuje się w zalecanym stężeniu 1 proc. roztworu. Ilość cieczy użytkowej należy dostosować do wymagań poszczególnych gatunków roślin oraz techniki oprysku, zapewniając dokładne pokrycie roślin. Zabiegi środkiem wykonuje się dwukrotnie; pierwszy raz na ok. 3 dni przed spodziewanymi przymrozkami, a drugi na około 12−15 godzin przed zapowiadanym spadkiem temperatury.

Kolejny z nich Tytanit- to typowy preparat biostymulujący. W sadach i jagodnikach, a także na plantacjach rzepaku preparat może być stosowany już od początku sezonu wegetacyjnego, w dawce od 0,2 do 0,4 l/ha.

Natomiast aktywny krzem, dostępny w preparacie OPTYSIL wpływa korzystnie na pobieranie przez roślinę składników pokarmowych (zwłaszcza fosforu) z gleby, intensyfikuje fotosyntezę w warunkach słabego światła, powoduje intensywniejszy wzrost masy korzeniowej, ogranicza stres rośliny wywołany zbyt niską temperaturą, zwiększa odporność młodych roślin oraz zawiązków na niekorzystne warunki pogodowe, w tym chłody. Zarówno w uprawie roślin sadowniczych, jak i truskawek oraz rzepaku OPTYSIL można stosować od początku wegetacji, w dawce 0,5 l/ha.

Źródło: Intermag