W kolejnym odcinku rozmów o prawidłowej technice uprawy w warunkach suszy poruszamy temat ściółki. Pozostawiona na powierzchni gleby z jednej strony zabezpiecza ją przed nadmiernym parowaniem, z drugiej przed stratami (spływem) wody przy intensywnych opadach deszczu. W dobie zmieniającego się klimatu, doskwierającej suszy i jednocześnie występujących intensywnych opadach deszczu pozostawienie ściółki na polu może być dobrym kierunkiem dla poprawy wilgoci w glebie.


Bogatym źródło ściółki jest słoma. Pozostawianie słomy na polu po zbiorach jest najprostszym rozwiązaniem na okrycie gleby warstwą ściółki. Na temat ściółki oraz uprawy w mulcz - jakie narzędzia uprawowe znajdujące się w gospodarstwie wykorzystać, mówi dr hab. Tomasz Piechota z Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.