Podczas tegorocznej VII edycji konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie po raz pierwszy pojawi się sesja poświęcona uprawie bezorkowej. Jej pojawienie się jest z jednej strony efektem przejęcia na początku tego roku przez "Farmera" magazynu poświęconego  uprawie bezorkowej "Bez Pługa". Od marca 2019 stał się on integralną częścią magazynu Farmer i w tej nowej formie dalej propaguje korzyści wynikające z uprawy bezorkowej. Sesja "Bez Pługa" pojawia  się na konferencji także z powodu coraz większego zainteresowania rolników taką formą uprawy roli. To zainteresowanie wynika m.in. z trudnych warunków spowodowanych suszą panującą podczas kilku ostatnich sezonów wegetacyjnych (problemy z wodą są również tematem przewodnim sesji "Agrotechnika"). Nie zachwycają także ceny oferowane rolnikom za wyprodukowane przez nich płody rolne. Rozwiązaniem dla tych kwestii może okazać się uprawa bezorkowa, która pozwala obniżyć koszty produkcji. Umożliwia również lepsze gospodarowanie wodą w glebie, co ma niebagatelne znaczenie w obliczu braku opadów. Prawidłowo prowadzona uprawa bezorkowa wpływa także pozytywnie na zwiększenie żyzności gleby i  wzrost zawartości próchnicy, która jest cennym źródłem składników pokarmowych dla roślin, a każdy jej procent w glebie, jak wskazują badania, jest w stanie zmagazynować dla roślin 100 000 litrów cennej wody. 

Podczas sesji „Bez Pługa” na konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie będzie można wysłuchać trzech wykładów. Wykład wprowadzający do tematu poprowadzi Matthieu Archambeaud, niezależny specjalista da. uprawy konserwującej z Francji. Nasz gość jest agronomem, doradcą rolników i techników oraz pasjonatem agronomii i ekologii. Jego głównym obszarem zainteresowania jest rolnictwo i gleba. Prowadzi szkolenia i jest doradcą dla rolników i techników zarówno w zakresie technik uprawy chroniących glebę, jak i rolnictwa zrównoważónego. Od 2007 r. prowadzi witrynę internetową  www,agriculture-de-conservation.com, poświęconą zagadnieniom związanym z uprawą konserwującą. Poza tym jest redaktorem współpracującym na stałe z francuskim czasopismem  TCS o tematyce poświęconej uprawie bezorkowej.

Matthieu Archambeau poprowadzi wykład np: "Uprawa bezorkowa jako sposób na bogate życie glebowe i zdrową glebę". W wystąpieniu poruszy zagadnienia związane z rolnictwem zrównoważonym i uprawą bezorkową, które wg. niego są sposobem na uzyskanie właściwej struktury gleby i stabilnych plonów. Nasz prelegent opowie, w jaki sposób gospodarować w zgodzie z naturą, oraz o życiu glebowym, o roślinach okrywowych, uprawie zerowej, a także innych systemach i rozwiązaniach związanych z technologiami bezorkowej uprawy roli.

Drugim prelegentem sesji "Bez Pługa" będzie dr inż. Grzegorz Wilczok. Pan doktor jest nie tylko teoretykiem, ale i praktykiem, ponieważ prowadzi własne gospodarstwo rolne, które od wielu lat uprawiane jest bez pługa.  Jego zainteresowania skupiają się na technice ochrony roślin, uprawie bezorkowej oraz precyzyjnym rolnictwie. Pan Wilczok jest jednocześnie założycielem i właścicielem firmy Agro-Silesia, specjalizującej się w doradztwie i precyzyjnej obsłudze rolnictwa, promowania i sprzedaży maszyn do siewu oraz uprawy w systemach bezorkowch.

Prelegent poprowadzi wykład nt. "Sztuka nieorania". Podczas prezentacji pan doktor opowie na co zwrócić uwagę decydując się na uprawę bez pługa oraz jakie najczęściej błędy popełniamy zmieniając technologię uprawy roli i jak ich uniknąć. 

Kolejnym prelegentem będzie dr hab. inż. Tomasz Piskier – profesor nadzwyczajny z Politechniki Koszalińskiej. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół technologii uprawy i produkcji roślinnej. Pan profesor prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu nowoczesnych technologii i techniki w rolnictwie, ochrony środowiska , gleboznawstwa i agromechaniki. Jednocześnie realizuje szereg badań, które dotyczą technologii bezorkowych i ich wpływu na glebę i rośliny uprawne. 

Pan Profesor poprowadzi wykład "Uprawa bezorkowa sposobem na ograniczenie utraty wody w glebie". W zakresie tematycznym znajdą się również zagadnienia związane z wpływem uprawy bezorkowej na właściwości gleby oraz reakcji roślin na uprawę bez pługa. 

Uczestnicy konferencji będą mogli wysłuchać również wystąpienia pana Łukasza Jakubowskiego, managera projektu Soilteq i Sky Agriculture, przedstawiciela firmy Soufflet Agro Polska. Wykład będzie dotyczył uprawy konserwującej w systemach min-till oraz no-till, promowanej przez projekt Soilteq.  Jest to inicjatywa założona przez firmę Soufflet w Polsce i we wszystkich krajach, w których działa ta francuska firma. Organizując warsztaty dla rolników firma zaprasza do współpracy zagranicznych konsultantów, ekspertów w zakresie agronomii czy szeroko rozumianego rolnictwa, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą praktyczną. Podczas spotkań organizowanych dla rolników w ramach Klubu Soilteq, można się dowiedzieć jak właściwie gospodarować glebą bez użycia pługa i jak dbać o jej życie glebowe i materię organiczną. 

Spotkanie odbędzie się już 7 listopada w Centrum Targowo-Kongresowym Global Expo na warszawskim Żeraniu.

 

Nie zwlekaj i zarejestruj się już dziś!

 

Agenda spotkania