Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 9,63 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,46 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,74 t/ha, wobec 4,39 t/ha w 2019 r., czyli o 8,1 proc. więcej niż w 2019 r. i 5,7 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,55 t/ha.

Żyto

Największe średnie plony żyta na poziomie 6,77 ton/ha oczekiwane są w Szwecji, a najmniejsze rzędu 1,05 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 2,98 t/ha, wobec 2,72 t/ha w 2019 r., czyli o 9,4 proc. więcej niż w 2019 r. i 7,6 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,94 t/ha.

Jęczmień jary

Najwyższe średnie plony – 7,25 t/ha spodziewane są w Irlandii, a najniższe 2,58 t/ha w Rumunii. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 3,47 t/ha wobec 3,21 t/ha w 2019 r., czyli 8,2 proc. więcej niż w 2019 r. i 3,0 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,39 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony – 9,11 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 1,64 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,35 t/ha wobec 4,31 t/ha w 2019 r., czyli 1,2 proc. więcej niż w 2019 r. i 2,3 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,51 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony - 6,10 t/ha powinny być w Szwecji, a najniższe 1,58 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 3,76 t/ha, wobec 3,49 t/ha w 2019 r., czyli o 8,0 proc. więcej niż w 2019 r. i 5,9 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,12 t/ha.

Kukurydza na ziarno

Najwyższe średnie plony – 11,8 t/ha powinny być w Hiszpanii, a najniższe 6,05 t/ha w Rumunii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 6,68 t/ha wobec 5,62 t/ha w 2019 r., są o 19,0 proc. większe niż w 2019 r. i o 10,0 proc. większe od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 8,01 t/ha.

Kukurydza na zielonkę

52,9 t/ha powinny być we Włoszech, a najniższe 20,7 t/ha w Grecji. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 43,6 t/ha wobec 40,6 t/ha w 2019 r., są o 7,4 proc. większe niż w 2019 r. i o 0,2 proc. większe od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 40,1 t/ha.

Rzepak

Największe średnie plony rzędu 4,37 t/ha powinny być w Danii, a najmniejsze w Finlandii – 1,30 t/ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 2,97 t/ha wobec 2,71 t/ha w 2019 r., czyli o 9,5 proc. więcej niż w 2019 r. i 7,4 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 2,98 t/ha.

Ziemniaki

Największe średnie plony rzędu 43,2 t/ha powinny być w Niderlandach, a najmniejsze w Rumunii – 16,8 t/ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 25,4 t/ha, czyli o 19 proc. więcej niż w 2019 r. o 2,2 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 33,21 t/ha.

Buraki cukrowe

Największe średnie plony rzędu 89,6 t/ha powinny być w Hiszpanii, a najmniejsze w Rumunii – 43,8 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 57,6 t/ha, czyli o 0,1 proc. więcej niż w 2019 r. i o 5,4 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 73,5 t/ha.