Powód jest oczywisty, z pól zaczynają schodzić pierwsze uprawy takie jak: jęczmień, rzepak, wczesne ziemniaki czy niektóre warzywa. Najczęściej to po takich uprawach rolnicy deklarowali we wniosku o dopłaty bezpośrednie siew międzyplonów.

Dla przypomnienia międzyplon ścierniskowy (czyli jary), można go wysiać od 1 lipca do dnia 20 sierpnia i utrzymany być musi na polu - co najmniej do dnia 1 października.

Jeżeli we wniosku deklarowany był międzyplon ozimy. Wysiać go można od dnia 1 lipca do dnia 1 października a utrzymany na polu powinien być co najmniej do dnia 15 lutego.

Bardzo ważnym kryterium jest siew tych międzyplonów jako mieszanki utworzone z co najmniej 2 gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych: zbóż, oleistych, pastewnych, bobowatych drobnonasiennych, bobowatych grubonasiennych oraz miododajnych. Co ważne mieszanki złożone z samych gatunków zbóż nie są uznawane za obszar proekologiczny. Niestety powierzchnia zaliczana do obszaru proekologicznego stanowi jedynie 30 proc. powierzchni rzeczywistej EFA. 

Mieszankę do wysiewu w międzyplonie można sporządzić samemu, albo zakupić już gotową.
Jeden z przykładów wzięty z praktyki. Zapytaliśmy rolnika, który po zbiorze jęczmienia jarego wkrótce planuje wysiew międzyplonu ścierniskowego – Bezpośrednio w ściernisko będę siał poplon siewnikiem talerzowym, będzie do mieszanka złożona z 2 gatunków roślin. Planuje wysiać 12-15kg/ha facelii oraz około 20-25 kg/ha gorczycy. 

Utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA) to jeden z nowych komponentów dopłat bezpośrednich ustalonych przez Komisję Europejską. Dotyczy on gospodarstw dysponujących gruntami ornymi o powierzchni powyżej 15 ha. Są one zobowiązane do tego, aby przynajmniej 5 proc. gruntów ornych gospodarstwa stanowił obszar proekologiczny.