SILOPOL Płock Sp. z o.o. działa na rynku od 1996 r. Baza jaką spółka wykorzystuje do prowadzenia działalności na terenie woj. mazowieckiego i łódzkiego obejmuje elewator i młyn zbożowy w Płocku (pojemność 30 tys. ton), elewator zbożowy w Płońsku (pojemność 50 tys. ton), oraz magazyn w Oporowie (pojemność w sumie 6 tys. ton). Spółka prowadzi również gospodarstwo rolne w Luszynie o pow. 500 ha.

Do Sieci Magazynów Autoryzowanych prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii S.A. w ramach Platformy Żywnościowej dopisano właśnie dwa elewatory SILOPOL-u: płocki i płoński. 

Tym samym, aktualnie na Platformie Żywnościowej funkcjonuje 19 profesjonalnych magazynów, w tego 12 magazynów należy do spółki Elewarr. Łączna autoryzowana pojemność przechowalnicza tych elewatorów wynosi co najmniej 91,5 tys. ton.

Do końca sierpnia trwa pilotaż Platformy Żywnościowej, podczas którego rolnicy, handlowcy, przedsiębiorstwa przetwórcze mają możliwość zawierania transakcji giełdowych na pszenicę w formule rynku kasowego (SPOT), w systemie kursu jednolitego lub w systemie aukcyjnym.

Do dziś, czyli do 13 lipca br. za pośrednictwem Platformy sprzedano w systemie aukcyjnym 250 ton pszenicy wystawionej 14 maja br. w magazynie Hulcze (woj. zamojskie), uzyskując średnią cenę na poziomie 830,40 zł/t oraz dwa razy po 500 ton pszenicy w systemie kursu jednolitego. W pierwszym przypadku przedmiotem obrotu pod koniec maja była pszenica klasy B z Magazynu Elewarr Sp. z o.o. - Elewator Bartoszyce (cena - po jakiej zawarto transakcję to 831 zł/t). W drugim przypadku – tj. 10 czerwca - sprzedano 500 ton pszenicy klasy B po średniej cenie 750 zł/t.