Ciepłe dni sprzyjają występowaniu szkodników w zbożach. Obecnie obserwować możemy naloty chrząszczy skrzypionki zbożowej i błękitek, które prowadzą żer uzupełniający na liściach zbóż oraz traw. Chrząszcze skrzypionek nie są jednak w stadium istotnie szkodliwym. Większe szkody powstają w wyniku żerowania larw, które wyjadają tkankę miękiszową liścia wzdłuż nerwów. W efekcie działania larw dolna skórka blaszki liściowej zasycha i bieleje.

Szkodliwość skrzypionek w zbożach

Widoczne na plantacjach zbóż skrzypionki składają jaja na roślinach żywicielskich, które możemy zaobserwować na górnej stronie blaszki liściowej. Jedna samica może złożyć od 200 do 300 jaj, z których po około dwóch tygodniach wylęgają się larwy. Właśnie to stadium stanowi zagrożenie dla zbóż – głodne larwy wyjadają tkanki liścia, co później ogranicza jego powierzchnię i zdolność do przeprowadzenia fotosyntezy. W przypadku dorosłych owadów, alarmujące jest głównie ich masowe występowanie (powyżej 10-15 chrząszczy na m2), co prognozuje o wysokim progu pojawiania się larw skrzypionek.

Nieco mniejsze chrząszcze skrzypionki błękitek mniej licznie występują na zbożach, fot.KM
Nieco mniejsze chrząszcze skrzypionki błękitek mniej licznie występują na zbożach, fot.KM

W ekonomicznej ocenie szkodliwości larw, pomocne są progi szkodliwości określone przez Instytut Ochrony Roślin - PIB. Wynoszą one kolejno:

- 1-2 larwy na 1 źdźble pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta,

-1 larwa na 2-3 źdźbła jęczmienia ozimego i jarego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego i owsa.

Stadium larwalne stanowi największe zagrożenie dla zbóż fot. Anna Kobus
Stadium larwalne stanowi największe zagrożenie dla zbóż fot. Anna Kobus

Zwalczanie skrzypionek

Często pomocna w naturalnym zwalczaniu larw staje się pogoda. Obfity deszcz występujący w maju, może spłukać jaja i wylęgające się larwy.

Chemiczne zwalczanie skrzypionek przeprowadza się na etapie, gdy larwy obu gatunków osiągną wielkość około 4 mm oraz przy masowym wylęgu larw. Do zwalczania mamy dostępne preparaty oparte na pyretroidach i acetamiprydzie (Mospilan Mizu) z grupy neonikotynoidów. Problemem w działaniu pierwszej grupy jest temperatura. Optymalną skuteczność pyretroidy wykazują w temperaturze poniżej 20°C, a w ostatnich latach, termometry w maju wskazują często na znacznie wyższe wartości. 

Ze względu na szerokie występowanie owadów zapylających, zwalczanie chemiczne zaleca się bezwzględnie przeprowadzić po ich oblocie. Choć zboża nie są atrakcyjne dla zapylaczy, to jednak mogą w łanie kwitnąć chwasty, wabiące te pożyteczne organizmy.