Susza, która wystąpiła na znacznym terenie kraju, negatywnie wpływa na kondycję i rozwój buraków cukrowych. Straty na plantacjach są bardzo duże. Według szacunków Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego (KZPBC) na znacznej części obszarów dochodzą nawet do 50-60 proc. Biorąc pod uwagę stan zaawansowania wegetacji straty te, należy traktować jako nieodwracalne.

Z tego powodu chociażby cukrownie planują przesunąć terminy rozpoczęcia kampanii. Martwią się, że producenci buraków nie będą w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości surowca potrzebnego do przerobu. Rolnicy z kolei obawiają się o to, czy wywiążą się z podpisanych umów kontraktacyjnych.

Sytuacja w przypadku tej uprawy jest bardzo poważna. Martwiący jest fakt, że wiele gmin z powodu nie uwzględnienia buraka cukrowego w przygotowanych raportach IUNG PIB odstępuje od szacowania strat suszowych w tej uprawie. Przypominamy jednak, że IUNG PIB nie musi stwierdzać suszy, aby działały komisje szacujące straty, o tym szerzej pisaliśmy już na portalu farmer.pl