Jak przekazała w środę rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska, obecnie wojewoda śląski ma 4474 zgłoszenia od producentów rolnych; przekazało je 56 szacujących straty komisji, powołanych przez wojewodę. W sumie w woj. śląskim powołano 164 stałe komisje - na wszystkich 167 gmin regionu.

Kucharzewska wyjaśniła, że w związku z suszą wojewoda śląski przygotowuje swoje raporty co tydzień, w środy. Dotychczasowe dane pochodzą z ostatniego wtorku i obejmują gminy, w których producenci zgłosili dotąd do właściwych miejscowo komisji swoje wnioski. Oznacza to, że wzrosnąć może zarówno liczba zgłoszeń, jak i gmin, w których otrzymają je komisje.

Ze zgłoszeń składanych przez producentów z woj. śląskiego wynika, że powierzchnia upraw dotkniętych suszą sięga bliska 27,3 tys. ha, a szacunkowa wartość strat przekracza 16,7 mln zł.

"Z naszych danych wynika, iż najbardziej ucierpiały powiaty: kłobucki (w tym gminy: Popów, Opatów, Lipie, Przystajń, Krzepice i Miedźno, odnotowujące największą liczbę złożonych wniosków), lubliniecki (w tym gmina Ciasna) oraz gliwicki (w tym gmina Wielowieś)" - wymieniła Kucharzewska.

Jak zaznaczyła, wszystkie komisje szacują teraz straty i przygotowują protokoły dla wojewody.

"Na razie brak potwierdzonych informacji o uprawach najbardziej dotkniętych przez zjawisko suszy, ale obserwując raporty Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) oraz prowadząc rozmowy z przedstawicielami gmin można stwierdzić, iż są to w dużej mierze zboża jare i ozime, rzepak, łąki i pastwiska, a także ziemniaki" - wskazała rzeczniczka wojewody.

W piątek IUNG przekazał, że susza dotknęła wszystkie województwa w kraju, niedobór wody występuje w coraz większej liczbie gmin. Susza objęła wszystkie monitorowane uprawy; największy deficyt wody był w woj. lubuskim i wielkopolskim.

"W stosunku do poprzedniego okresu raportowania, podobnie jak 10 dni temu, nastąpił znaczny wzrost liczby gmin z suszą we wszystkich monitorowanych uprawach w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Wzrost ten wynosił od 287 gmin w przypadku zbóż ozimych po 940 w uprawach ziemniaka. Suszą objęte są wszystkie województwa kraju oraz wszystkie monitorowane grupy i gatunki upraw" - informował IUNG.

O jak najszybsze składanie do swoich urzędów gmin wniosków o oszacowanie strat suszowych w uprawach rolnych zaapelował ostatnio do rolników z woj. śląskiego zarząd Śląskiej Izby Rolniczej. Jak przypomniano, oszacowanie strat w uprawach musi nastąpić jeszcze przed ich zbiorem i jest możliwe jedynie po złożenie wniosku przez rolnika w urzędzie gminy.

Izba przypomniała, że podstawowymi formami pomocy dostępnymi dla rolników są: udzielenie przez samorządy ulg w podatku rolnym, kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji, odroczenie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa terminów płatności rat za sprzedaż lub dzierżawę ziemi lub rozłożenie ich na raty lub odroczenie przez KRUS terminów płatności składek lub ich rozłożenie na raty.

- Niezależnie od powyższego, w przypadku wystąpienia szczególnie dotkliwej klęski, po zakończeniu szacowania strat przez komisje klęskowe, rząd może podjąć decyzję o udzieleniu nadzwyczajnego wsparcia do powierzchni upraw, które ucierpiały w najwyższym stopniu, o co niejednokrotnie samorząd rolniczy wnioskował do rządu, by zabezpieczone zostały środki finansowe z budżetu państwa na usuwanie skutków suszy - zaznaczyła Izba.