Dotychczas - jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska - spowodowane suszą straty w uprawach zgłosiło w regionie 5564 producentów rolnych. Wojewoda śląski powołał 71 komisji szacujących straty.

- Wszystkie komisje są aktualnie w trakcie szacowania strat, przygotowywania protokołów i przekazania ich do wojewody. Dotąd wpłynęły 93 protokoły dokumentujące rozmiar strat powstałych w wyniku zjawiska suszy rolniczej. Dokumenty te są w trakcie weryfikowania w zakresie poprawności ich przygotowania - powiedziała Kucharzewska.

Z dotychczasowych zgłoszeń wynika, iż w wyniku tegorocznej suszy najbardziej ucierpiały powiaty na północy województwa: kłobucki (w tym przede wszystkim gminy: Popów, Opatów, Lipie, Przystajń, Krzepice i Miedźno), lubliniecki (gmina Ciasna), myszkowski (m.in. Niegowa i Żarki), zawierciański (w tym Ogrodzieniec, Szczekociny i Pilica) i częstochowski (szczególnie Lelów i Koniecpol). Dotknięta suszą została także gmina Wielowieś w powiecie gliwickim.

Łącznie powierzchnia upraw dotkniętych zjawiskiem suszy wynosi w woj. śląskim - według dotychczasowych zgłoszeń - ponad 40 tys. 73 hektary, a szacunkowa wartość strat to ponad 20 mln 688,3 tys. zł. Ostatecznie wielkości te mogą być inne - Śląski Urząd Wojewódzki co tydzień raportuje bieżącą sytuację do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wśród dotkniętych suszą upraw, najczęściej pojawiających się w dotychczasowych protokołach komisji klęskowych, są: zboża jare i ozime, rzepak, ziemniaki, rośliny strączkowe, kukurydza, a także łąki i pastwiska.

W niedzielę podczas II Ogólnopolskiego Święta "Wdzięczni Polskiej Wsi" w Kolnie (Podlaskie) premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że rolnicy dotknięci suszą otrzymają 1000 zł dopłaty do hektara, jeśli straty w uprawach przekroczą 70 proc. Według ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego wypłaty powinny ruszyć we wrześniu.