Na sezon 2023 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupii Wielkiej rekomenduje 32 odmiany soi. W zależności od regionu uprawy, zalecane są odmiany na podstawie dziewięciostopniowej skali wczesności: od bardzo wczesnej do bardzo późnej.

 

Lista odmian zalecanych soi

Odmiany rekomendowane wpisane na tegoroczną listę COBORU, pochodzą z Krajowego Rejestru lub ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA), który obejmuje odmiany niezarejestrowane w naszym kraju. 

Najwięcej rekomendacji dla poszczególnych województw zdobyła odmiana Abaca (grupa od wczesnej do średniowczesnej) – zalecana dla 12 regionów oraz Acardia (grupa późna) – dla 9. Z odmian bardzo wczesnych i wczesnych polecane są do siewu: Ambella, Erica i Lajma, wczesnych: Adessa, Marzena, Antigua i Mayrika, a dla grupy wczesnych do średniowczesnych: Abelina, Abaca i Magnolia PZO.

 

Największy wybór odmian soi mają rolnicy w województwach: kujawsko-pomorskim (14) oraz lubuskim (11) i wielkopolskim (11).

źródło: COBORU
źródło: COBORU

 

źródło: COBORU
źródło: COBORU