Sovcon przewiduje też rekordowy eksport rosyjskiej pszenicy 42,9 mln ton w sezonie 2022/2023 roku, co oznacza wzrost o 0,3 mln ton w stosunku do poprzedniej prognozy.

Łączny eksport zbóż i roślin bobowatych z Rosji w sezonie 2022/2023 roku spodziewany jest na poziomie 55,4 mln ton, co oznacza wzrost o 0,4 mln ton w stosunku do poprzedniej prognozy, w tym 5,8 mln ton jęczmienia (wzrost o 0,1 mln ton).

Prognoza eksportu kukurydzy pozostała stabilna na poziomie 4,8 mln ton.