Jak już informowaliśmy na Farmer.pl, na południowym zachodzie Polski ruszyły dość wczesne zbiory jęczmienia ozimego. W skupach już jest on przyjmowany, aczkolwiek zarówno producenci, jak i skupujący patrzą niepewnie na nowy sezon. Wiele mówi się o tym by magazynować płody, gdyż ceny podczas żniw mogą być bardzo zmienne. Jednakże, co w przypadku, kiedy nie wszyscy rolnicy mogą pozwolić sobie na przetrzymywanie zbóż, ze względu na różne zobowiązania?

Wiele skupów wstrzymanych

W oczekiwaniu na zbiory tegoroczne, skupy ograniczają, bądź w wielu miejscach już nie przyjmują płodów. Import głównie kukurydzy na Polski rynek, powoduje wiele zawirowań na rynku cenowym zbóż. Obecnie średnio ceny kukurydzy mieszczą się w granicach 1200-1250 zł/t. Istotny spadek obserwowany jest również w przypadku rzepaku, którego cena teraz to 3000 zł/t, lub jeszcze niżej na nowy zbiór. Porównując do ubiegłego tygodnia, ceny rzepaku wynosiły jeszcze 3600-3800 zł/t.

Prognozowane plony będą niższe

Jak podawał Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w raporcie suszowym, prowadzonym w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2022 roku największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw zbóż jarych. 

Z danych biuletynu MARS (Monitoring Agricultural Resources) Służby Naukowej Komisji Europejskiej (Wspólne Centrum Badawcze JRC), wynika, iż potencjał plonowania pszenicy miękkiej zmniejszył się w 13 z 25 krajów UE. Przy czym najbardziej we Francji, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii. 

Poniższa mapa przedstawia poziom gleb, z wyraźnie obecnym wysokim poziomem suszy, dla zbóż ozimych.

Powierzchnia gleb zagrożonych suszą, analiza dla zbóż ozimych za okres od marca tego roku. IUNG-PIB
Powierzchnia gleb zagrożonych suszą, analiza dla zbóż ozimych za okres od marca tego roku. IUNG-PIB

Aktualne ceny zbóż - czerwiec 2022

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 24 czerwca 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie S.A.

 • pszenica konsumpcyjna – 1391,
 • żyto konsumpcyjne – 1284.

Lubella S.A.

 • pszenica konsumpcyjna – 1350.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. (cena na dzień 20 czerwca)

 • pszenica konsumpcyjna – 1350.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

 • pszenica konsumpcyjna – 1450,
 • żyto konsumpcyjne – 1300.

Osadkowski S.A.

 • pszenica konsumpcyjna – 1500,
 • pszenica paszowa – 1350,
 • pszenżyto – 1300,
 • jęczmień paszowy – 1200,
 • rzepak – 3000.

Młyn-Pol

 • pszenica konsumpcyjna – 1400,
 • pszenica paszowa – 1350.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

 • pszenica konsumpcyjna – 1520,
 • pszenica paszowa – 1350,
 • pszenżyto – 1200,
 • żyto paszowe – 1100,
 • żyto konsumpcyjne – 1130,
 • jęczmień paszowy – 1150,
 • kukurydza sucha – 1300,
 • owies – 950.

Gołańcz Piast

 • pszenica konsumpcyjna – 1450,
 • pszenżyto – 1280,
 • jęczmień paszowy – 1280,
 • kukurydza sucha – 1300.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

 • pszenica konsumpcyjna – 1400,
 • żyto konsumpcyjne – 1180.

Agroland sp. z o.o.

 • pszenica konsumpcyjna – 1450-1430,
 • jęczmień paszowy – 1100,
 • rzepak - 2970 - nowy zbiór.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

 • pszenica konsumpcyjna – 1500,
 • pszenica paszowa – 1350,
 • pszenżyto – 1250,
 • żyto paszowe – 1000,
 • żyto konsumpcyjne – 1180,
 • jęczmień paszowy – 1200,
 • rzepak – 3000.

F.H.U. Gawor

 • pszenica konsumpcyjna – 1400,
 • pszenica paszowa – 1340,
 • jęczmień paszowy – 1050,
 • kukurydza sucha – 1200.

Elewator Jabłowo

 • pszenica konsumpcyjna – 1600,
 • pszenica paszowa – 1500,
 • pszenżyto - 1250,
 • żyto konsumpcyjne – 1200,
 • jęczmień paszowy – 1200,
 • rzepak – 3000.

AgroAs

 • pszenica konsumpcyjna – 1360,
 • pszenica paszowa – 1270,
 • pszenżyto – 1120,
 • żyto paszowe – 960,
 • żyto konsumpcyjne – 1000,
 • jęczmień konsumpcyjny – 1110,
 • jęczmień paszowy – 1090,
 • rzepak – 2950,
 • kukurydza sucha – 1200,
 • owies – 900,
 • groch – 1210.

Elewarr Bielsk Podlaski

 • pszenica konsumpcyjna –1400,
 • pszenica paszowa – 1300-1350,
 • żyto paszowe – 1100,
 • żyto konsumpcyjne – 1180.

PHU Łukasz Kaczmarek

 • pszenica konsumpcyjna –1350,
 • jęczmień paszowy – 1200.

Street retail 

 • rzepak – 3100.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

 • pszenica konsumpcyjna –1400,
 • pszenica paszowa – 1300,
 • pszenżyto -1200,
 • żyto paszowe – 1000,
 • jęczmień paszowy – 1100,
 • rzepak - 2800.

Firma Szmidt

 • pszenica konsumpcyjna –1500,
 • pszenica paszowa – 1300,
 • pszenżyto -1200,
 • żyto paszowe – 1150,
 • jęczmień paszowy – 1200,
 • kukurydza sucha - 1250.

PHUT Siembida

 • pszenica paszowa – 1320,
 • pszenżyto – 1200,
 • jęczmień paszowy – 1200.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o

 • pszenica konsumpcyjna – 1550,
 • pszenica paszowa – 1520,
 • pszenżyto – 1240,
 • żyto paszowe – 1200,
 • jęczmień paszowy – 1280,
 • kukurydza sucha - 1250.

Agrade Sp. z o.o. k. Inowrocławia

 • pszenica konsumpcyjna – 1500,
 • pszenica paszowa – 1300,
 • kukurydza sucha - 1200.

BayWa Agro Polska sp. z o.o.

 • pszenica konsumpcyjna – 1500,
 • rzepak – 3100,
 • kukurydza sucha - 1300.