Anomalie pogodowe wpływają na zbiory w Niemczech

Liczne nietypowe warunki pogodowe wpływają na rolników w bardzo różny sposób w zależności od regionu. Po deszczowej jesieni 2022 r. nastąpiła niezwykle łagodna zima, wiosna 2023 rozpoczęła się deszczowo i zakończyła się sucho, po czym nastąpiło bardzo suche i ponownie bardzo deszczowe lato.

Niemiecki ministerstwo rolnictwa podało wyniki zbioru zbóż

Oficjalne badania zbiorów niemieckiego ministerstwa rolnictwa (BMEL) skupiają się głównie na zbożach i rzepaku. W przypadku zbóż (z wyłączeniem kukurydzy na ziarno) zbiory w 2023 r. były tylko nieco poniżej średniej: przy oczekiwanych 38 mln ton zbiory są tutaj o około cztery procent niższe od ubiegłorocznych i około 2,1 procent niższe od średniej z pięciu lat. Łącznie z kukurydzą na ziarno zebrano 42,2 mln ton. Wszędzie tam, gdzie w okresie żniw występowały obfite opady deszczu, szczególnie ucierpiała jakość pszenicy. Wskazują na to wcześniejsze badania.
Rozszerzono uprawę rzepaku – o plus 7,8 proc. powierzchni upraw. Wstępne szacunki zbiorów dają zadowalający wynik na poziomie prawie 4,2 mln ton. Poprzednie badania jakości strachu są również pozytywne pod względem zawartości oleju.

Najważniejsze liczby, dane i fakty z raportu zbiorów 2023

W pierwszych wstępnych wynikach zbiorów ze specjalnych zbiorów i ocenie jakości na rok 2023 nie uwzględniono wszystkich wpływów pogodowych tego lata.

W niektórych przypadkach znaczna część cięć testowych została wykonana przed długą porą deszczową. Ponadto poza jęczmieniem ozimym dostępnych jest stosunkowo niewiele wyników omłotu. W porównaniu z obecnie dostępnymi informacjami drugi tymczasowy i ostateczny wynik może w niektórych przypadkach różnić się bardziej niż miało to miejsce w poprzednich latach.

Ziarno zbóż

Ogółem zbiory zbóż (bez kukurydzy na ziarno) mają wynieść około 38 mln ton, czyli o 4,1 proc. mniej niż w roku ubiegłym. W porównaniu do średniej sześcioletniej jest to spadek o 2,1 proc.

Wieloletnie porównanie zostało przekroczone jedynie w trzech krajach związkowych:

  • Nadrenii Północnej-Westfalii (+7,8 proc.),
  • Saksonii-Anhalt (+1,8 proc.),
  • Saksonii (+1,1 proc.).

Największy spadek odnotowano w:

  • Kraju Saary (z -9,9 proc.),
  • Brandenburgii ( z-9,6 proc.),
  • Hesji ( -7,9 proc.) 

Zbiory pszenicy ozimej w Niemczech w 2023 r.

Najważniejszą uprawą zbóż w Niemczech jest w dalszym ciągu pszenica ozima, której udział w ogólnej powierzchni zbóż wynosi 46 proc. Powierzchnia upraw zmniejszyła się nieznacznie o 2,7 proc. do 2,81 mln ha w porównaniu z rokiem poprzednim. Średni plon z hektara wynosi 73,9 dt, czyli o 3,4 proc. mniej niż w poprzednim roku. Oczekuje się, że zbiory pszenicy ozimej wyniosą 20,8 mln ton. W porównaniu z poprzednim rokiem byłby to spadek o 6,0 proc. Wynik jest o 5,2 proc. niższy od średniej wieloletniej.

Jak plonował rzepak w Niemczech?

Na podstawie obecnie dostępnych danych szacuje się, że zbiory rzepaku ozimego w 2023 roku będą zadowalające i wyniosą prawie 4,2 mln ton. W porównaniu do bardzo dobrego poprzedniego roku oznacza to spadek wolumenu o 3 proc. To o 13 proc. więcej niż średnia z lat 2017-2022.

Rośliny białkowe

Powierzchnia upraw roślin wysokobiałkowych utrzymywała się na stałym, wysokim poziomie. Pomimo ekspansji upraw soi w ostatnich latach, groch polny pozostaje dominującą rośliną bobowatą w Niemczech. Wstępne dane dotyczące upraw w roku 2023 wynoszą około 117 200 hektarów. W porównaniu do poprzedniego roku oznacza to wzrost o prawie 10 proc. Na drugim miejscu znajduje się bobik polny z powierzchnią około 60 000 hektarów, a na czwartym miejscu za soją łubin słodki na powierzchni około 25 500 hektarów.

Wiarygodne szacunki dotyczące obecnych plonów roślin bobowatych nie są jeszcze dostępne. Należy jednak założyć, że mokra i zimna wiosna, długie okresy suszy na początku lata oraz zimny i wilgotny lipiec również pogorszyły perspektywy plonowania tej grupy roślin.