• Trudna wiosna odbiła się także na kondycji roślin rzepaku ozimego.
  • Na polach w Spytkówkach zaprezentowano trzy nowe odmiany rzepaku, które są dostępne w ofercie firmy Rapool.
  • Hodowla firmy Rapool ukierunkowana jest na zwiększanie odporności roślin zarówno na czynniki biotyczne jak i abiotyczne.

Rzepaki w Spytkówkach (gmina Kościan) nie miały w tym roku łatwo. Jesienią zostały wysiane dopiero drugiego września. Z kolei wiosną zmagały się z chłodem i brakiem opadów. Pod koniec drugiej dekady maja spadł deszcz w ilości 27 l/m2, a tuz po nim pojawił się silny wiatr. Jeśli chodzi o sumę opadów w maju to wyniosła ona 37 litrów. 

Jeśli chodzi o nawożenie to jesienią poletka z rzepakiem zostały zasilone 54 kg P2O5, 90 kg K20 oraz 27 kg MgO. Wiosną podane dwie równie dawki azotu, 80 kg każda pochodzącego z saletry amonowej. Zastosowano także mikroelementy. 

Na poletkach zaprezentowano odmiany ogólnodostępne oraz te oferowane w systemie wyłącznościowym. Jak podkreślił Artur Kozera, hodowcy odmian rzepaku w firmie Rapool skupiają się na uzyskaniu odmian, w których rośliny wykształcają głęboki system korzeniowy. Jednak dużą uwagę przywiązują także do podwyższonej efektywności pobierania i wykorzystywania azotu. Ważne jest również zwiększenie tolerancji na porażenie przez choroby takie jak sucha zgnilizna kapustnych, werticilioza czy cylindrosporioza oraz odporność na wzrost w warunkach stresowych jak np. brak opadów. Jednak co podkreślał Kozera większa odporność odmiany nie oznacza, że nie trzeba wykonywać zabiegów ochronnych przeciwko danej chorobie czy szkodnikowi. Odporność bowiem oznacza ograniczenie poziomu zagrożenia wywoływanego przez dany patogen.

W nadchodzącym sezonie odmiany firmy Rapool będą oferowane w dwóch wariantach zapraw. Wariant pierwszy nosi nazwę Nasiona Premium, nasiona zaprawione są zaprawą grzybobójczą Scenic Gold. Natomiast wariant drugi nosi nazwę Nasiona Premium Plus i zaprawione są zaprawa grzybobójczą Scenic Gold i owadobójczą (Lumiposa 625 FS, Buteo Start) - tłumaczył Artur Kozera z firmy Rapool Polska

Nowości odmianowe

Na pierwsze miejsce jeśli chodzi o nowości wysuwa się odmiana Jurek. Jest ona odmianą mieszańcową. Posiada odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz zawiera gen Rlm7, który daje odporność na suchą zgniliznę kapustnych.

Jurek jest nowym typem odmiany bardziej efektywnie wykorzystującej stosowane wiosną nawożenie azotowe. Dzięki czemu potrafi lepiej plonować przy niższym nawożeniu. Ma duży wigor w okresie jesiennym i radzi sobie przy opóźnionych terminach siewu Jeśli chodzi o cechy użytkowe to charakteryzuje się dobrą zimotrwałością oraz wysokim zaolejeniem. - tak charakteryzowała nową odmianę Jeanne Geißler, Product Manager International Oil Crops, Rapool Ring GmbH 

 

Nowością na poletkach była także odmiana Crocant. Jest to odmiana mieszańcowa z podwyższoną odpornością na najczęściej występujące rasy kiły kapusty. W początkowym okresie wegetacji ma wysoką dynamikę wzrostu i szybko buduje biomasę w okresie jesiennym. Posiada także gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Jeśli chodzi o kwitnienie i co za tym idzie dojrzewanie jest to odmiana średnio późna. Poziom jego plonowania w doświadczeniach rejestrowych 2020-2021 wynosił 4,91 t/ha

Ostatnią z nowości na poletkach była odmiana Beatrix CL (system Clearfield). Cechuje się ona odpornością na suchą zgniliznę kapustnych, wirusa żółtaczki rzepy, zwiększoną odpornością na osypywanie. Jest to odmiana odporna na imzamoks, substancję czynną zawartą w herbicydach Clearavis i Cleravo. Odmiana ma dobrą zimotrwałość, a wiosną startuje szybciej w porównaniu do innych odmian. 

Zdjęcia wszystkich poletek rzepaku zobaczycie w galerii.