Początek okresu siewów był sprzyjający. Gleba wilgotna, ciepło i pogodnie. Niestety w ostatnich dniach września rozpoczął się deszczowy okres, który przeciągnął się do końca I dekady października.

Prace można było wznowić dopiero po obeschnięciu gleby, przez co na dużym obszarze pszenica ozima była siana późno, bo w II i III dekadzie tego miesiąca. Na szczęście listopad, a nawet grudzień minionego roku charakteryzowały się relatywnie wysokimi temperaturami dobowymi, co pozwoliło roślinom na kontynuowanie wegetacji. Nie mniej jednak układ pogody sprawił, że plantacje wcześnie zasiane tj. do 27-28 września odznaczają się znacznie większym zaawansowaniem wzrostu i rozwoju od tych założonych z opóźnieniem. Te pierwsze osiągnęły fazę 5-6 liści, a te drugie zatrzymały się w 3. liściu. Przerwa w wegetacji nastąpiła wraz z nadejściem ujemnych temperatur i opadów śniegu na przełomie i i II dekady stycznia.

Zimowe warunki utrzymywały się do końca II dekady lutego. Nie mniej nie powinny one bardzo negatywnie wpłynąć na rośliny z racji utrzymującej się okrywy śnieżnej. Powiew wiosny w III dekadzie lutego odsłonił plantacje, a dodatnie temperatury i silna operacja słoneczna były sygnałem dla roślin do wznowienia wegetacji.

Wiosenne prace pielęgnacyjne będą miały zróżnicowany charakter i zależały od kondycji roślin. Późne zasiewy będą wymagały wysokiego nawożenia azotowego które pobudzi je do krzewienia. Tam gdzie będzie ono przebiegało mimo to ospale, należałoby zastosować retardant w fazie BBCH 27-28, aby zmusić rośliny do wydłużenia okresu krzewienia.

Z kolei na plantacjach wcześnie założonych wysokość I dawki azotu nie musi być maksymalna. Należy jednak dokładnie je zlustrować pod kątem występowania chorób grzybowych. Wczesny siew i intensywny wzrost w okresie jesieni zawsze sprzyjają ich rozwojowi. Może się więc okazać, że ich zwalczanie chemiczne należy przeprowadzić nie przy BBCH 30-31, ale już BBCH 28-29. Niezależnie od tego kiedy pszenica ozima została posiana, ważną sprawą jest utrzymanie plantacji w stanie wolnym od chwastów. Jeżeli są, należy je koniecznie wyeliminować.