Zasięg występowania stonki kukurydzianej rozszerza się i szczególnie na południu kraju potrafi wyrządzić dość spore straty w uprawach kukurydzy.

Głównym stadium szkodliwym są larwy spędzające całe życie w glebie (szkodnik glebowy). Stadia larwalne żerując na korzonkach włośnikowych i korzeniach i prowadzą do redukcji systemu korzeniowego, jego zamierania i gnicia. Przy silnie uszkodzonym systemie korzeniowym zostaje zakłócone, a niekiedy nawet całkowicie przerwane zaopatrywanie rośliny w substancje odżywcze i wodę.

W konsekwencji nadziemne organy kukurydzy stopniowo żółkną oraz więdną. Prowadzi to do produkcji mniejszych kolb, gorzej zaziarnionych.

Do zwalczanie stonki kukurydzianej można użyć jeden z 4 obecnie zarejestrowanych preparatów:
- Proteus 110 OD (tiachlopryd, deltametryna) w dawce 0,75l/ha
- Rumo 30 WG(indoksakarb) w dawce 0,125 – 0,15 kg/ha
- Sakarb 30 WG (indoksakarb) w dawce 0,125 - 0,15 kg/ha
- Steward 30 WG (indoksakarb) w dawce 0,125 – 0,15 kg/ha