W przypadku uproszczeń stosowanych pod rzepak pojawia się pewien problem, związany z uprawą ścierniska. Słoma wprowadzona do gleby jest mocno higroskopijna i wiąże wodę, która jak wiadomo jest niezbędna kiełkującym nasionom. Nadmiar słomy w warstwie gleby zakłóca wschody rzepaku. Wszelkie uproszczenia uprawowe w kierunku typowej uprawy bezpłużnej w kontekście siewu rzepaku nie zawsze są dobrym rozwiązaniem. Kompromisem może być uprawa pasowa tzw. strip till.

Strip till, polega ona na spulchnieniu pasa roli bez słomy, w którym zostają wysianie nasiona. W przypadku uprawy pasowej na polu tworzą się dwa oddzielne obszary. Pierwszy pas spulchnionej gleby, w którym zostanie wysiany rząd nasion i drugi, w którym gleba nie jest wzruszona. W pasie uprawianym resztki pożniwne zostają pasowo spulchnione za pomocą różnych rozwiązań technicznych. Może to być dokonane za pomocą zębów typu głębosz, talerzy czy redlic dłutowych. Często montowane są również metalowe gwiazdy odgarniające resztki roślinne.

Gleba w uprawionym pasie jest dobrze napowietrzona i rozluźniona, dzięki temu rośliny mogą swobodnie kiełkować. 

W uprawione pasy następuje wysiew nasion, najlepiej punktowo, ale może być tez tradycyjnie. Międzyrzędzia pozostają nieuprawione. W taki sposób ograniczamy utratę wody z gleby.  Niższa norma wysiewu wpływa też na spadek konkurencyjność roślin rzepaku między sobą.  Dzięki czemu często one nie wymagają regulacji wzrostu (naturalne działanie światła ogranicza bujny rozwój roślin).

Niektórzy stosujący tą technologię praktykują dodatkowe wcześniejsze (od razu po żniwach) zerwanie ścierniska. Takie postępowanie ułatwia pracę agregatem. 

Co ważne w technologii tej istnieje także możliwość równoczesnej aplikacji pod korzeń granulowanych nawozów mineralnych (nawożenie zlokalizowane). Lepsze efekty stosowania tej technologii obserwuje się na stanowiskach średnich. Na ciężkich glebach pojawiać się może problem z równomiernym zagęszczeniem gleby.

Strip till sprawdza się dobrze nie tylko w uprawie rzepaku, ale także wszystkich gatunków uprawianych w szerokich rzędach.