Problem suszy jest i będzie. Oznacza to, że w tych trudnych warunkach musimy nauczyć się gospodarować. Jesteśmy jeszcze przed żniwami. To właściwy moment, by przemyśleć ewentualne zmiany w prowadzonej technologii uprawy i być może podjąć pewne kroki do wprowadzenia nisko nakładowych innowacji w swoich systemach uprawy.

Zapraszamy na cykl spotkań z dr hab. Tomaszem Piechotą z Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, specjalistą technologii upraw roślin rolniczych z którym porozmawiamy co zrobić, żeby poprzez uprawę nie pogłębiać suszy.

W pierwszym odcinku nasz rozmówca wskazuje na agrotechnikę, która jeszcze bardziej potęguję suszę i której powinniśmy się wystrzegać na przyszłość.