Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, powierzchnia uprawy grochu pastewnego wyniosła w 2023 roku 118,4 tys. ha. Zainteresowanie uprawą nieco wzrosło w stosunku do roku ubiegłego, gdzie zasiewy wyniosły ponad 97 tys. ha. Finalnie jednak sezon nie był łaskawy dla grochu, głównie w centrum i na północy kraju – tam uzyskiwane plony są najniższe.

Plon grochu w sezonie 2023

Zależnie od stanowiska, technologii uprawy, czy właśnie poziomu opadów w okresie wegetacji plony są zróżnicowane. Siewy grochu w bieżącym sezonie lokalnie przeciągały się, a następnie występujące przymrozki w wielu regionach opóźniały wchody roślin. Po zimnej wiośnie, regionalnie występował niedobór opadów w okresie kwitnienia grochu, któremu często towarzyszyły wysokie temperatury. Wpłynęło to na zawiązywanie kwiatów i mniejszą liczbę strąków na roślinach. W lipcu po przejściowych opadach deszczu, rolnicy informowali o wyleganiu plantacji grochu oraz o częstym osypywaniu się nasion na takich uprawach.

W warunkach niesprzyjających budowaniu plonu, rolnicy najczęściej podają plony w przedziale do 1,5-2 t/ha. Rozkład opadów nieco lepiej układał się na południu Polski. Głównie jeśli chodzi o regiony województw śląskiego, dolnośląskiego, lubelskiego i podkarpackiego podawane są informacje o wyższych plonach.

Według wstępnych szacunków Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, wyniki plonowania grochu z Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), wynoszą:

- dla regionów województwa lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego - 2,5 t/ha

- południe polski z województwami śląskim, dolnośląskim i opolskim - ponad 5 t/ha,

- województwo świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie – ok. 4 t/ha.

Ceny grochu w skupach

Średnia cena grochu w tym roku podawana jest w przedziale od 900-1050 zł/t. W stosunku do ubiegłego roku, jest to znaczny spadek ceny, gdzie w podobnym przedziale czasowym groch kosztował średnio 1500 zł/t.

Zestawienie cen grochu paszowego, źródło: farmer.pl
Zestawienie cen grochu paszowego, źródło: farmer.pl

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen grochu z 22 sierpnia 2023 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na podstawie wywiadu telefonicznego).

WIPASZ S.A. – 1050 zł

Transrol Leszno – 1000 zł

Ziarn-Pol - Elewator Górki – 900 zł

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. - 1000 zł

Firma Handlowo-Usługowa DANMAR – 800-900 zł, na ten moment skup wstrzymany

Wytwórnia Pasz w Pile PZZ Sp. z o. o. – 1200 zł

Opłacalność uprawy grochu

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w oparciu o notowania cen płodów i środków do produkcji rolnej prowadzi kalkulacje kosztów produkcji podstawowych produktów rolniczych. Kalkulacje uwzględniają koszty, jakie musi ponieść gospodarstwo rolne na daną produkcję. Dla grochu wynik ekonomiczny na 1 ha, przy obecnych cenach zbytu i środków produkcji wynosi 1 493,41 zł. Jak w tym roku wypada groch u was? Czekamy na komentarze.

źródło: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
źródło: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego