• W okresie sześciodekadowym od 1 czerwca do 31 lipiec na terenie kraju wystąpiło zwiększenie deficytu wody dla roślin uprawnych (średnio o 23,9 mm) w stosunku do poprzedniego monitorowanego okresu.
  • Takie warunki wilgotnościowe sprawiły, że suszę rolniczą stwierdzono w 16 województwach.

Jak czytamy w najnowszym raporcie IUNG-PIB w Puławach, zdecydowanie największe niedobory wody odnotowano w województwie pomorskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim, w których susza wystąpiła w 13 uprawach. Nieco mniejsza wystąpiła w woj. mazowieckim, śląskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, w których stwierdzono ją w 11-12 uprawach. Suszę stwierdzono także w województwie łódzkim, świętokrzyskim, lubuskim, opolskim i podlaskim dla 7 upraw. Natomiast w województwach dolnośląskim oraz małopolskim notowano niedobory wody, w których stwierdzono suszę dla czterech upraw.

Źródło: IUNG-PIB w Puławach
Źródło: IUNG-PIB w Puławach

 

Jak podaje IUNG-PIB w Puławach w ósmym okresie raportowania tj. od 1 czerwca do 31 lipca 2021 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -111,9 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 23,9 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21 V-20 VII).

Gdzie notowany jest największy deficyt wody?

Największy deficyt wody notowany jest w dalszym ciągu na obszarze: Równiny Białogardzkiej, środkowej części Wybrzeża Słowińskiego, na Wysoczyźnie Damnickiej, na Pojezierzu Kaszubskim, Żuławach Wiślanych, we wschodniej części Kotliny Gorzowskiej, środkowej części Pojezierza Wielkopolskiego oraz we wschodniej części: Niziny Wielkopolskiej, Polesia Wołyńskiego, w północnej części Wyżyny Wołyńskiej i na Płaskowyżu Rybnickim od -200 do -259 mm. Mniejsze niedobry wody notowano na Wyżynie Przedborskiej, Wyżynie Kieleckiej, w zachodniej i wschodniej części Pojezierza Południowopomorskiego, w zachodniej części Wzniesień Południowomazowieckich, na Pojezierzu Ełckim, w południowej i północnej części Niziny Północnopodlaskiej, na Polesiu Lubelskim, Nizinie Śląskiej oraz w północnej części Kotliny Sandomierskiej od -120 do -199 mm. Na pozostałym terytorium kraju niedobory wody były mniejsze od -50 mm do -119 mm.

W jakich uprawach wystąpiła susza?

Susza występowała w trzynastu uprawach:

kukurydzy na ziarno,
kukurydzy na kiszonkę,
krzewów owocowych,
roślin strączkowych,
warzyw gruntowych,
zbóż jarych,
tytoniu,
truskawek,
zbóż ozimych,
chmielu,
ziemniaka,
drzew owocowych,
buraka cukrowego.

Jak czytamy dalej, w obecnym okresie sześciodekadowym największą suszę notowano w uprawach kukurydzy na ziarno oraz na kiszonkę. Notowano ją w 1045 gminach (42,19% gmin Polski), susza wystąpiła na obszarze 10,63% gruntów ornych kraju. 

Po raz pierwszy w tym roku odnotowano ją również w uprawach buraka cukrowego (notowano ją w 35 gminach tj.1,41% gmin Polski) oraz w uprawach ziemniaka (notowano ją w 165 gminach, 6,66% gmin Polski).

Suszę notowano również w uprawach roślin strączkowych (w 681 gminach, 27,49% gmin Polski),  w uprawach zbóż jarych (w 321 gminach, 12,96% gmin Polski), oraz  zbóż ozimych (w 179 gminach, 7,23% gmin Polski). Stwierdzono ją również w uprawach tytoniu, truskawki, chmielu, drzewach owocowych, warzyw gruntowych.