Na polach z dnia na dzień robi się coraz bardziej sucho i zapasy wody pochodzącej z opadów, jakie miały miejsce na przełomie sierpnia i września kurczą się bardzo szybko. Zastanawiamy się czy w dłuższej perspektywie wystarczy jej na siew i wschody zbóż ozimych. Prognozy pogody na najbliższe tygodnie raczej nie wspominają o okresie deszczowym, stąd należy ten fakt uwzględnić podczas planowanych uprawek przedsiewnych.

Jaki jest aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą?

Źródło IUNG-PIB Puławy
Źródło IUNG-PIB Puławy

Jak informuje IUNG PIB w dwunastym okresie raportowania tj. od 11 lipca do 10 września 2020 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -56 mm.

W analizowanym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 23 mm w stosunku do poprzedniego okresu (1 VII - 31 VIII). Natomiast w stosunku do pierwszego okresu raportowania (21 III- 20 V) nastąpił wzrost KBW o 47 mm.

Jak czytamy w raporcie największy deficyt wody notowany jest na terenach Równiny Gryfickiej, Wysoczyzny Łobeskiej, Pojezierza Poznańskiego, Ińskiego oraz w Kotlinie Milickiej, wynosi od -130 do -179 mm. Stosunkowo duży niedobór wody wystąpił również na Żuławach, Pojezierzu Mrągowskim, Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, Równinie Bielskiej, Górach Świętokrzyskich, Wysoczyznach: Drohiczyńskiej, Siedleckiej oraz Łaskiej, na których deficyt ten wynosi od -130 do -159 mm. Na znacznym obszarze kraju notowano deficyt wody wynoszący od -50 do -119 mm.

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w obecnym okresie raportowania, IUNG stwierdzam wystąpienie suszy na terenie województw 9 województw oraz w 8 uprawach.

Największe zagrożenie suszą rolniczą wystąpiło wśród upraw kukurydzy na kiszonkę. Suszę w tych uprawach odnotowano w 70 gminach Polski (2,83% gmin kraju). Susza rolnicza wystąpiła także w uprawach ziemniaka. Odnotowano ją w 56 gminach Polski (2,26% gmin kraju). Susza rolnicza wystąpiła także w uprawach buraka cukrowego. Jednak odnotowano ją tylko w 3 gminach Polski (0,12% gmin kraju).