Szczególnie dotknięta suszą jest Rumunia, Bułgaria, Grecja i najwyraźniej tez Ukraina. Ale kukurydza, buraki cukrowe i ziemniaki również musiały ulec w sierpniu upałowi i suszy w wielu innych regionach Europy.

Poważna susza w południowo-wschodniej Europie obniża zbiory kukurydzy i uniemożliwia zasiew oziminy. Szczególnie dotknięta jest Rumunia, Bułgaria, Grecja i najwyraźniej Ukraina.

Susza rozprzestrzeniła się teraz również na północno-wschodnią Grecję, najważniejszy region uprawy słoneczników w tym w kraju. W centralnej Ukrainie utrzymujący się deficyt opadów negatywnie wpływa na plony kukurydzy.

Według MARS, w Europie Zachodniej temperatury spadły po sierpniowej fali upałów. Jednak deficyt opadów utrzymuje się w dużej części Francji, Belgii, Luksemburga, zachodnich Niemiec i południowej części Niderlandów, To obniża również oczekiwania dotyczące zbiorów w tych regionach przede wszystkim kukurydzy, buraków cukrowych i ziemniaków.

Jednak w Irlandii i niektórych częściach Wielkiej Brytanii częste i obfite opady deszczu od połowy sierpnia negatywnie wpłynęły na dojrzewanie i zbiory. Zaś warunki w Europie Środkowej i Północnej były korzystne. W uprawach w północnych Włoszech, Austrii, Słowacji, Czech i Polski odnotowano nadwyżkę opadów. Zrewidowane we wrześniu w górę prognozy plonów są również podawane z Węgier.