Na wtorkowej konferencji prasowej w Kielcach wojewoda Agata Wojtyszek poinformowała, że pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego rozpoczynają cykl spotkań z przedstawicielami Izb Rolniczych i włodarzami gmin. - Chcemy jak najszybciej poznać aktualną sytuację, jaka panuje w świętokrzyskich gospodarstwach rolnych po tegorocznej suszy - podkreśliła Wojtyszek.

Według danych Instytutu Uprawy i Nawożenia Gleboznawstwa w Puławach (Państwowy Instytut Badawczy podległy Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi) tegoroczna susza wystąpiła na terenie całego województwa świętokrzyskiego. - Na dzień 16 sierpnia 45 gmin zgłosiło wystąpienie suszy, która dotknęła większość upraw. Wstępnie zgłoszono straty na powierzchni 33 tys. 424 ha, w 5 737 gospodarstwach rolnych - poinformowała wojewoda.

Komisje ds. szacowania strat pracują już w 21 gminach. W ich skład wchodzą przedstawiciele Izb Rolniczych, Ośrodka Doradztwa Rolniczego i poszczególnych gmin. - Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami samorządów. Nasi pracownicy są kierowani na te tereny, gdzie pracy przy szacowaniu start jest najwięcej i gdzie w danym momencie potrzebna jest ich pomoc - powiedział dyr. Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Jerzy Pośpiech.

Pełnomocnik wojewody świętokrzyskiego ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych Andrzej Klimczak podkreślił, że jest jeszcze za wcześnie, aby ocenić wielkość tegorocznych strat. - Szczegółowe informacje będziemy mieli dopiero po spływie od poszczególnych gmin zbiorczych protokołów. Komisje badające szkody mają dwa miesiące na oszacowanie strat, od chwili zgłoszenia szkody przez rolnika. Przypominamy, że szacowanie może się rozpocząć tylko w momencie złożenia wniosku przez danego rolnika - zaznaczył Klimczak.

Wojewoda podkreśliła, że o odszkodowania mogą się starać rolnicy, u których straty wystąpiły na przynajmniej 30 proc. powierzchni gospodarstwa. Przypomniała, że w 2018 roku rolnik, który miał ubezpieczone swoje gospodarstwo, otrzymywał pomoc w wysokości 500 zł od ha (straty na powierzchni od 30 do 70 proc. powierzchni) i 1000 zł od ha (przy stratach, które wystąpiły na ponad 70 proc. powierzchni). W przypadku rolników nieubezpieczonych kwoty te były o połowę mniejsze.

W ubiegłym roku susza dotknęła 80 gmin regionu świętokrzyskiego. Straty wystąpiły w 7 616 gospodarstwach rolnych, a ich wysokość oszacowano na 80 mln 865 tys. zł.