Grupa Cropio dysponuje kompleksowym oprogramowaniem zapewniającym obrazowanie, prowadzenie rejestrów i śledzenie sprzętu. Dzięki temu dostarcza w pełni zintegrowaną ze sprzętem Platformę Cropio, przy pomocy której zarządza się obecnie ok. 10 mln. ha upraw.

Syngenta obecna jest na rynkach: w Stanach Zjednoczonych z platformą Land.db, w Brazylii z Strider, w Chinach z Nowoczesną Platformą Rolniczą, teraz dzięki przejęciu także w Europie Wschodniej z Cropio. Łącznie ponad 40 mln ha na świecie będzie zarządzanych za pomocą cyfrowych narzędzi Syngenta. Plan rozwoju zakłada, że ten obszar podwoi się do końca 2020 r.

Grupa Cropio szukała partnera o dużej wiedzy z zakresu rolnictwa, aby uzupełnić i ulepszyć swoją platformę technologiczną. W tym obszarze jako idealnego partnera postrzegano firmę Syngenta, która po negocjacjach przejęła istotne aktywa grupy Cropio.

- Przejęcie to stanowi punkt zwrotny w strategii cyfrowej Syngenta dla rolnictwa. Cropio jest wiodącym graczem na wschodnioeuropejskim rynku rolnictwa cyfrowego. Dzięki temu Syngenta zyskuje centrum innowacji Ag-Tech w Europie, które pomogą zwiększyć wydajność i rentowność produkcji i poprawią stabilność rolników - powiedział Greg Meyers, Chief Information and Digital Officer Syngenta.

-Cropio wykonało imponującą pracę budując portfolio produktów, które zapewnia ogromną wartość producentom rolnym. Skoncentrowali się na szerokiej gamie procesów, umożliwiając jednocześnie na przepływ danych w wykorzystywanym sprzęcie polowym i wielu narzędziach cyfrowych. Platforma Cropio pozwala rolnikowi monitorować wszystkie uprawy i operacje polowe - mówił Dan Burdett, szef Global Digital Agriculture, Syngenta.