Przyglądamy się jej kolejny już raz. Poprzednio wizytowaliśmy ją 2 tygodnie wcześniej. W tym czasie rośliny znacznie się rozrosły. Można już wyciągać pierwsze wnioski odnośnie nadanego im toku hodowli pokroju. Wbrew pozorom ma on istotny wpływ na warunki uprawy. Czas jaki upłynął od zabiegu chemicznego zwalczania chwastów pozwala też wstępnie ocenić skuteczność herbicydu o działaniu totalnym. Okazuje się, że w stosunku do niektórych roślin nie jest on skuteczny. Których? O tym w zamieszczonym poniżej filmie.

Wizyta na plantacji dostarczyła też informacji o kondycji roślin buraka cukrowego w warunkach wysokiej temperatury powietrza, silnego nasłonecznienia i odczuwalnego niedoboru wody w glebie. Oglądając film można się przekonać jakie są skutki oddziaływania silnego stresu środowiskowego.