Jakie agrofagi konkretnie żerują w rzepaku?

Po pierwsze, duże nasilenie na liściach tego gatunku można zaobserwować w wypadku tantnisia krzyżowiaczka i gnatarza rzepakowca, które intensywnie „zjadają” rzepak.

Po drugie pojawiły się też, ale już lokalnie, chrząszcze chowacza galasówka. Jest on sprawcą tzw. galasów występujących przy szyjce korzeniowej rzepaku. Owady te składają jaja w tkance korowej szyjki korzeniowej, albo w tkance korzenia głównego. Tam rozwija się larwa i na skutek jej żerowania powstaje narośl.

Po trzecie problem stanowią też mszyce, które są wektorem infekcji wirusem mozaiki TuYV.

Preparaty do walki ze szkodnikami w rzepaku można znaleźć TUTAJ. A także progi ekonomicznej ich szkodliwości TUTAJ.

Co ze zbożami?

Na młodych plantacjach zbóż ozimych również można zaobserwować mszyce (zbożową oraz czeremchowo-zbożową).

- Z przeprowadzonego monitoringu wynika, że może wystąpić duże zagrożenie ze strony zarówno żerujących pluskwiaków, jak i infekcji chorób wirusowych. Szczególnym zagrożeniem będzie żółta karłowatość jęczmienia – co potwierdzają wykonane testem ELISA badania na obecność wirusów – podaje w komunikacie fitosanitarnym Grupa Techniczna firmy Procam.

Należy też zwrócić szczególną uwagą na naloty ploniarki zbożówki oraz na ich larwy, które żerujące w liściu sercowym.

Nie można też zaniechać obserwacji plantacji pod kątem chorób grzybowych, które nasilą się w związku z opadami deszczu i obniżeniem temperatury. Grupa Techniczna Procam zwraca uwagę na porażenie samosiewów zbóż rdzą brunatną.