Ogłoszenie nowego konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju miało miejsce w poniedziałek w miejscowości Pamiętna k. Skierniewic. Obecna na wydarzeniu Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że nowy konkurs ma wspomóc rozwój rolnictwa, które jest obszarem wymagającym ciągłego unowocześniania, cyfryzacji oraz automatyzacji, dzięki którym produkcja może być łatwiejsza, bardziej efektywna i  mniej kosztowna.  Minister Jarosińska-Jedynak zaznaczyła, że zgodne z badaniem przeprowadzonym przez ONZ w 2050 r. świat będzie potrzebował ok. 70 proc. więcej żywności niż w roku 2010 r., w związku z czym konieczne jest znalezienie rozwiązań pozwalających na produkcję większej ilości żywności, która będzie ekologiczna, zdrowa oraz będzie spełniać wymagania konsumenta. Ogłoszony konkurs to szansa na wyszukanie i wprowadzenie na rynek najlepszych rozwiązań w sektorze rolnictwa, jak podkreśliła.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojciech Murdzek, stwierdził, że do pracy rolników powinna dołączyć niej praca naukowców, innowatorów oraz firm sprawiających, że nasze rolnictwo może być nowocześniejsze i w pełniejszy sposób odpowiadać na wyzwania i wymogi.

Wiceminister rolnictwa, Ryszard Kamiński, w swoim wystąpieniu podkreślił, że obecnie Polska jest eksporterem żywności, z 30 mld euro eksportu rocznie. Jesteśmy ważnym europejskim producentem żywności uznawanym na świecie, jednak nie możemy stać w miejscu, dzisiaj trzeba przejść na inny poziom, jak zaznaczył. Zdaniem wiceministra rolnictwa ten konkurs to szansa dla rolnictwa 4.0, szansa na wejście na wyższy poziom. Jak podkreślił, innowacje są motorem postępu, a dzięki innowacyjności nasi rolnicy poradzą sobie z wyzwaniami jakie przed nimi stoją.

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Wojciech Kamieniecki, stwierdził, że projekty badawcze skomercjalizowane w konkretne rozwiązania budują nie tylko pozycję danej firmy, ale również potęgę polskiego rolnictwa.

Wnioski przyjmowane będą od 10 września do 6 listopada br. Zgłaszać będzie można projekty wpisujące się w wybrane obszary tematyczne: automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie, mechanizacja w rolnictwie, aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie, rolnictwo precyzyjne, zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia rolnicza, bioenergia i biomateriały. Warunkiem koniecznym do otrzymania grantu jest innowacyjność proponowanego rozwiązania min. na poziomie krajowym, a także konieczność jego wdrożenia na rynek. O wsparcie w ramach konkursu Szybka ścieżka - Agrotech mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych.

Podczas ogłoszenia konkursu podpisany został także list intencyjny dotyczący współpracy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości na rzecz rozwoju polskich innowacji.

Wydarzeniu towarzyszył także Piknik Innowacji Rolniczych, gdzie prezentowane były projekty badawcze beneficjentów NCBR: maszyny rolnicze, innowacyjne produkty spożywcze czy nowe technologie w zakresie pszczelarstwa.

Instytut Ogrodnictwa
Instytut Ogrodnictwa

Swoje osiągnięcia prezentował m.in. Instytut Ogrodnictwa realizujący wiele innowacyjnych projektów – od odmian, przez metody uprawy, ochrony i zbioru, aż do przetwórstwa. Jak podkreślono w czasie prezentacji, Instytut oferuje kompletne technologie, które są nieustannie udoskonalane, co pokazano na przykładzie technologii zbioru wiśni, gdzie standardowa technologia oferuje zbiór z 50 drzew na godzinę, zaś Instytut oferuje 500. 

Usarya Polska
Usarya Polska

Spółka Usarya Polska prezentowała maszynę do zbierania kamieni SCS-100. Maszyna ta w godzinę może zebrać z kamienie 1 hektara. Zaletą jest zbiór kamieni nie tylko z wierzchniej warstwy - sięga ona do 20 cm w głąb profilu glebowego, zbierając kamienie o wymiarach od 2,5 do 50 cm.  Dodatkową zaleta podkreśloną przez producenta są podwójne rotory zwiększające dokładność zbierania oraz innowacyjny system czyszczenia zebranych kamieni. 

Konsorcjum w składzie Agros Nova, Intermag, PlantiCo
Konsorcjum w składzie Agros Nova, Intermag, PlantiCo

O swoim projekcie opowiedzieli również przedstawiciele konsorcjum trzech polskich firm (Agros Nova, Intermag, PlantiCo). Celem projektu jest wyhodowanie nowych odmian ogórka gruntowego oraz opracowanie kompleksowej technologii jego uprawy celem uzyskania wysokiej jakości surowca o pożądanych z punktu widzenia procesu kiszenia charakterystykach. Efektem projektu będzie m.in. opracowanie nowych odmian ogórka o pożądanych z punktu widzenia procesu kiszenia cechach morfologicznych oraz nowych preparatów do biofortyfikacji w ważne mikroelementy. 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego

Przedstawiciele Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego przedstawili projekt opracowania innowacyjnej technologii produkcji substancji aktywnej acetamipryd, nowoczesnego neonikotynoidu bezpiecznego dla pszczół. Opracowane rozwiązania pozwalają na otrzymanie produktu o najwyższej czystości przekraczającej 99 proc. 

Comtegra
Comtegra

Comtegra wraz z zespołem złożonym z naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Politechniki Wrocławskiej zaprezentowała prototyp urządzenia, które działając na zasadzie elektronicznego nosa ma wykrywać podwyższony poziom porażenia worrozą i zgnilcem amerykańskim w rodzinach pszczelich. Jak podkreślono w czasie prezentacji, brak prostych w obsłudze narzędzi umożliwiających monitorowanie skali ich występowania jest barierą w skutecznym zwalczaniu, a prezentowane urządzenie ma ułatwić  walkę z wymienionymi chorobami.

Planetalux
Planetalux

Przedstawiciele Planetalux zaprezentowali systemy doświetlające z  diodami LED COB o wyselekcjonowanym spektrum światła. Jak podkreślono, zastosowanie rozwiązania proponowanego przez Planetalux może obniżyć rachunki za doświetlanie nawet o połowę, przy utrzymaniu wielkości plonu lub jego wzroście.