Jeśli prognozy się spełnią, będzie to wzrost o 17,4 proc. w porównaniu z rokiem 2022 przy zwiększeniu powierzchni zasiewów do 77,1 miliona hektarów, tj. o 5,2 proc. w porównaniu z rokiem 2022.

Ryż, kukurydza i soja - trzy główne produkty brazylijskiego rolnictwa - będą stanowiły 92 proc. przewidywanej produkcji.

Większą produkcja soi w Brazylii

W porównaniu ze zbiorami z roku ubiegłego produkcja soi wzrośnie o 24,5 proc. i dojdzie do 148, 8 milionów ton, kukurydzy o 13,7 proc. - do 125,2 milionów ton podczas gdy przewidywane zbiory ryżu będą mniejsze o 5,8 proc. i wyniosą 10 milionów ton.

Tymczasem plony żyta mają wzrosnąć o 7,1 proc. i wynieść prawie 11 milionów ton, co będzie stanowiło nowy brazylijski rekord w produkcji tego zboża.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych