• W trakcie spotkania, które w Zawierciu (województwo śląskie) zorganizowała firma Timac Agro Polska kilkukrotnie padało stwierdzenie „gleba – fabryka życia”,
  • Grzegorz Iskra, dyrektor jednostki biznesowej, przedstawił zgromadzonym nowości produktowe Timac Agro na jesień 2021,
  • Agnieszka Lenart, regionalny dyrektor sprzedaży, wygłosiła referat pt. „Timac Agro w trosce o glebę i przyszłe pokolenia”.

Spotkanie otworzyli Agata Stolarska, prezes zarządu oraz Rafał Szlązak, kierownik ds. rozwoju jednostki biznesowej, którzy omówili po krótce Grupę Roullier oraz należącą do tej organizacji firmę Timac Agro.

Grupa Roullier od ponad 60 lat działa w sektorze odżywiania roślin i zwierząt, a także w branży rolno-spożywczej. Timac Agro odpowiada w niej za innowacyjne nawozy mineralne, organiczne i rozpuszczalne w wodzie (m.in. Sulfammo N-Proces),  biostymulatory korzeni i liści oraz nawozy płynne (Fertiactyl Starter, Radical, Record, Fertileader Tonic), a także suplementy nawozowe. Polski oddział Timac Agro Polska działa już od 15 lat.

Grzegorz Iskra, dyrektor jednostki biznesowej, z kolei przedstawił zgromadzonym na spotkaniu w Zawierciu nowości produktowe Timac Agro na jesień 2021. Mówił o nowym aktywatorze gleby i korzeni Physactiv+ 1 oraz startowym nawozie granulowanym aktywującym rośliny i glebę Topphos NP 15 20 NProces.

W kolejnej części Agnieszka Lenart, regionalny dyrektor sprzedaży, wygłosiła referat pt. „Timac Agro w trosce o glebę i przyszłe pokolenia”. Skupiła się w nim głównie na fundamentalnej roli bakterii i grzybów we współtworzeniu struktury gleby w sadzie, a mówiąc ściślej, w tworzeniu jej najżyźniejszej 30 cm warstwy.

Istnienie tych bardzo pożytecznych organizmów w sadach bardzo dobrze stymulują nawozy taki jak Physiomax 975 Physio+, Sulfammo 23 N-Proces, Eurofertil 33 N-Process czy też aktywator Physactiv+ 1.

Na zakończenie głos ponownie zabrała Agata Stolarska, która zapowiedziała krótko nowość firmy Timac Agro na przyszły rok, czyli biostymulatory DNA. Pod skrótem tym kryją się: De-Stress – ograniczenie stresów abiotycznych roślin (temperatura, brak wody), Nutrition – efektywne i innowacyjne podejście do odżywiania roślin oraz Amelioration – poprawa jakości plonu.

W najbliższych dniach postaramy się opisać szerzej tematy przedstawione na spotkaniu Timac Agro Polska.