Późne terminy siewu dotyczą nie tylko plantatorów kukurydzy i buraków cukrowych. Warunki pogodowe szczególnie na południu i południowym wschodzie kraju, w wielu miejscach utrudniają w ogóle wjazd w pole - opady deszczu utrzymują się z lekkimi przerwami, praktycznie od 2 tygodni. Przeprowadzane „szarpane” siewy, będą się przeciągać, gdyż prognozowane są kolejne deszczowe dni, z mokrym początkiem października.

Jak wynika z informacji uzyskanych od Ośrodków Doradztwa Rolniczego, postępy w zasiewach pszenicy na tle kraju, właściwie są na początkach zaawansowania. Na północy kraju (Pomorze) zasiano około 28% pszenicy ozimej, w rejonach centralnej Polski wygląda to podobnie, natomiast krańce południowe dopiero rozpoczynają zasiewy. 

Optymalne terminy siewu pszenicy ozimej

 W zależności od regionu, siew zalecany jest w termiach:

  • 15-20 września: rejon północno-wschodni i wschodni
  • 20-30 września: rejon centralny i południowo-wschodni
  • 20 września do 5 października: rejon północno-zachodni i zachodni
  • 25 września do 10 października: rejon południowo-zachodni

Optymalny termin siewu, jest kluczowy w przypadku prawidłowego rozwoju pszenicy. Jeśli zebrano przedplon oraz pozwalają na to warunki, warto rozważyć siew wcześniejszy. Pozwoli to roślinom na dobre rozkrzewienie i ukorzenienie przed zimowym spoczynkiem. Z reguły to właśnie pszenice z wczesnych siewów, osiągają rekordy plonowania.

Opóźnienie w siewie negatywnie wpływa na wysokość plonu, poprzez spowolniony rozwój pszenicy. Krzewienie, które powinno być osiągnięte jesienią, przypadnie na wiosnę, przez co w kolejne fazy rozwoju pszenica będzie wkraczać nieco później. Jednak taki termin, często wymuszają nie tylko warunki pogodowe (jak w tym sezonie) i przedplon, lecz choćby zobowiązania co do utrzymania międzyplonów na polach.

Norma wysiewu

Pożądana obsada dla pszenicy ozimej wynosi 500 – 650 sztuk kłosów/m2. Znając obsadę roślin, masę tysiąca ziaren oraz zdolność kiełkowania, określamy normę wysiewu. Pomocny do tego jest wzór:

Norma wysiewu [kg/ha]= (Obsada roślin na m2 x Masa tysiąca ziaren [g]) /Zdolność kiełkowania [%].

Z pomocą przychodzą także opracowane kalkulatory dostępne na stronach niektórych firm nasiennych. 

Gęstość wysiewu powinna być ustalana indywidualnie. Ma to związek z terminem siewu oraz stanowiskiem glebowym - im późniejszy siew i słabe stanowisko, tym obsada powinna być wyższa. W przypadku siewu po terminach optymalnych, norma wysiewu powinna być zwiększona o około 10 - 20 %. Docelowo norma siewu ziaren powinna wynosić do 400 ziarniaków/m2.

Po ostatnich opadach deszczu, najlepiej odczekać kilka dni z wykonywaniem zabiegów uprawowych, by gleba nie była zbyt wilgotna – zwłaszcza w przypadku gleb ciężkich i zwięzłych. Zbyt szybki wysiew nasion w taką glebę, stwarza ryzyko „podtopienia nasion”, a przez to osłabionych wschodów.

Dobór odmian równie istotny

Aktualna Lista Odmian Zalecanych publikowana przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), znajduje się w linku poniżej.

W tegorocznym zestawieniu, rekomendowane było 41 odmian pszenicy ozimej, w zależności od wysiewu w poszczególnych regionach. Najwięcej rekomendacji zdobyła odmiana Vencecja, a także Artist, Euforia i Opoka.

Jeśli decydujemy się na późniejszy termin siewu, warto skorzystać z porad firm hodowlano-nasiennych, odnośnie doboru takiej odmiany. Jednak w tym przypadku, warto wziąć pod uwagę przede wszystkim mrozoodporność i szybkie tempo rozwoju początkowego. Do siewów późnych polecane są odmiany o wyższej mrozoodporności, które przetrwają niekorzystne warunki atmosferyczne, a także odmiany później strzelające w źdźbło, tzw. odmiany dnia długiego.