• Nadal trwają optymalne terminy siewu soi.
  • Opóźniony termin siewu wiąże się z ryzykiem wystąpienia suszy wiosennej, co skutkuje spadkiem plonu nasion.
  • Odmiany o krótszym okresie wegetacji sprawdzą się w przypadku opóźnionego siewu, przez co możliwe będzie ich terminowe dojrzewanie i zbiór.  

 Przyszły tydzień względem warunków atmosferycznych sprzyjał będzie wykonaniu siewu soi. Temperatura początkiem tygodnia średnio ma wynieść około 20°C, a z kolejnymi dniami będzie cieplej. Dotychczas wilgotność gleby w kraju, utrzymuje się na względnie dobrym poziomie, zależne jest to od regionu kraju. Jeśli mamy odpowiednio przygotowane podłoże siewne, to przy głębokości 3-4 cm raczej nie powinno być problemów z wilgotnością i wschodami.

Siew soi w aktualnych warunkach – na co zwrócić uwagę

Podręcznikowo siew soi zaleca się przeprowadzić w terminie do pierwszej dekady maja. Przyszły tydzień stanowi ostatni moment na zasiewy. Zabieg ten zbyt późno wykonany, przełoży się na problemy z dojrzewaniem nasion, naturalnym ich doschnięciem oraz ze zbiorem. Odnośnie aktualnych zasiewów rozmawialiśmy z przedstawicielem firmy Saatbau – Danielem Jarki.

-W aktualnych terminach warto zwrócić uwagę na głębokość siewu. Duże znaczenie będzie miało to, aby nasiona nie były zbyt głęboko umieszczone w glebie, gdyż teraz zależy nam na szybkich wschodach. Jeśli chodzi o gęstość siewu, to nie ma szczególnego odchylenia pomiędzy terminami – standardowa obsada powinna być zachowana, soja sama zbuduje odpowiednie rozgałęzienia. Warto też zwrócić uwagę na odpowiednią odmianę. W obecnym terminie, wybierajmy odmiany średnio-wczesne i wczesne, by okres wegetacji był jak najkrótszy. Wiąże się to ze zbiorem w optymalnym terminie i spokojnym siewem rośliny następczej, jaką najczęściej jest pszenica ozima.

Wpływ terminu siewu na plon

W latach 2017–2019 prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro i dr hab. inż. Wacław Jarecki prowadzili badania nad określeniem reakcji dwóch odmian soi na zróżnicowany termin siewu nasion. Uzyskali następujące wyniki: obsada roślin wzrosła w przypadku wysiewu nasion w trzeciej dekadzie kwietnia, ale jednocześnie zmniejszyła się liczba strąków na roślinie. Wysiew nasion w drugiej dekadzie kwietnia pozwolił uzyskać wyższy plon nasion o 0,37 t/ha w porównaniu z wysiewem w pierwszej dekadzie maja. Przy czym majowy termin siewu wpłynął na istotny wzrost zawartości białka w nasionach, w odniesieniu do najwcześniejszego terminu siewu. Średnie plony białka i tłuszczu wyniosły odpowiednio 1,66 i 0,98 t/ha. Wysoki wpływ na wyniki badań miały zmienne warunki pogodowe.

Ważne jest odchwaszczanie plantacji

W zależności od wykorzystywanego preparatu, zabieg aplikacji herbicydu po siewie wykonujemy możliwie najwcześniej, gdyż soja jest dość wrażliwa na zachwaszczenie. Po siewie najlepiej zastosować herbicydy doglebowe. Aby osiągnąć ich wysoką skuteczność, należy wykonać zabieg bezpośrednio po siewie, by zastosowany preparat trafił na wilgotną jeszcze glebę. Dodanie dedykowanego adiuwantu do zabiegu, powstrzyma wymywanie substancji czynnej w glebę i ograniczy fitotoksyczność w stosunku do rośliny uprawnej. Zazwyczaj herbicydy dolistne stosuje się jako zabieg korekcyjny, jeśli zabieg doglebowy nie przyniesie oczekiwanego efektu.