Odpowiedzi na postawione pytania poszukamy w trakcie Dnia Pola On-Line z Farmerem. Będziemy gościli w gospodarstwie Macieja Florczuka w miejscowości Falatycze, gminie Platerów, w powiecie łosickim. Na 70 ha gleb klasy IIIb - V uprawiane są 4 rośliny: pszenica ozima, rzepak ozimy, jęczmień ozimy i pszenżyto ozime. Ten typowo zbożowy płodozmian wynika z dużego zapotrzebowania gospodarstwa na ziarno paszowe. Obok produkcji roślinnej utrzymuje się ono z chowu świń.

Interesującym punktem wizyty będzie lustracja plantacji łubinu wąskolistnego. Mimo powszechnie znanych zalet nie jest to roślina powszechnie uprawiana w kraju. Spytamy co skłoniło gospodarza do jej zasiewu, jakie napotkał przeszkody natury agronomicznej i jak sobie z nimi poradził, a wreszcie jak zamierza wykorzystać zebrane nasiona. Równie interesująca powinna być wizyta na plantacji jęczmienia ozimego, uprawianego blisko wschodniej granicy naszego kraju. Jak wiadomo zboże to, odznacza się stosunkowo słabą zimotrwałością, a mimo to w gospodarstwie gości każdego roku. Jaka jest tajemnica tego sukcesu?

Serdecznie zapraszamy do śledzenia Dni Pola On-Line na wschodnim krańcu Mazowsza.