Lustracja kukurydzy na plantacji pod Nasielskiem w ramach „Dnia Pola z Farmerem - 2021” dostarczyła wiele spostrzeżeń i interesujących rozwiązań praktycznych realizowanych w tym gospodarstwie. Wyróżniającym się, bolesnym problemem są szkody spowodowane przez drugie pokolenie larw ploniarki zbożówki.

Uszkodzenie stożków wzrostu spowodowało zahamowanie wzrostu pędów głównych i wytwarzanie przez rośliny po kilka odrostów, które w dużej liczbie nie zawiążą kolb. Tam gdzie kolby wyrosną, będą małe i słabo zaziarnione. Należy się także liczyć z tym, że poprzez uszkodzenia liści wnikają do roślin patogeny wywołujące m.in. głownię guzowatą kukurydzy.

O tym, ale i innych problemach dotyczących kukurydzy, można dowiedzieć się więcej z zamieszczonego poniżej filmu. Zapraszamy do jego obejrzenia.