Oczekuje się, że rolnicy w Unii zbiorą 277 mln ton zboża, o 4,4 proc. mniej niż w 2021 r. przy 290 mln ton i o 3,8 proc. mniej niż 288 mln ton średniej pięcioletniej.

Duży spadek zbiorów pszenicy twardej

Perspektywy produkcji nasion oleistych w UE jest pozytywna. Powinna wynieść 32,1 mln ton, a tym samym przekroczyć ubiegłoroczny wynik o 8,5 proc. i średnią z ostatnich pięciu lat 29,8 mln ton o 7,7 proc.

Zdaniem ekspertów stowarzyszeń, niższe plony ziarna wynikają głównie z warunków pogodowych. Na powierzchni uprawy pszenicy miękkiej wynoszącej 21,7 mln ha, czyli prawie takiej samej jak w poprzednim roku, plony powinny, zatem spaść z 129,2 mln ton do 123,4 mln ton. Szczególnie mocno spadła produkcja pszenicy twardej o 14,6 proc rok do roku, podczas gdy Copa i Cogeca szacują tegoroczne zbiory innych zbóż, takich jak jęczmień, żyto, pszenżyto, owies i sorgo, na 4,4 proc. niższe.

Pogoda wpływa na plon pszenicy

Stowarzyszenia przypisują około 5 procentowy spadek plonów pszenicy miękkiej ekstremalnym warunkom pogodowym, takim jak wysokie temperatury, brak deszczu i gradobicie. W świetle międzynarodowej napiętej podaży i inflacji żywności, Komitety Copa i Cogeca wzywają Komisję Europejską do poważnego potraktowania sygnałów ostrzegawczych i zareagowania na nie.

Wspominają w szczególności o przejrzystości i konkurencji na rynku nawozów, wąskich gardłach w logistyce i pewności prawa dla rolników w związku z nadchodzącymi uprawami oraz żądaniem większej elastyczności środków WPR.

Pozytywne perspektywy dla roślin oleistych

Copa i Cogeca są bardziej optymistycznie nastawione do zbiorów nasion oleistych w 2022 r. w UE. Wzrost produkcji o 8,5 proc. w stosunku do poprzedniego roku to zasługa powiększonej o prawie 1 mln hektarów powierzchni upraw przy stabilnym poziomie plonów i sprzyjają proc. więcej słonecznika i 9,8 proc. więcej soi.

Trudne ogólne warunki uprawy

Poza Półwyspem Iberyjskim i niektórymi regionami Europy Środkowej warunki dla upraw ozimych, takich jak rzepak, są dobre. Ponadto w wyniku wiosennej inwazji na Ukrainę rolnicy w UE zasiali o 9,3 proc. więcej gruntów ornych słonecznikami i 6 proc. więcej roślinami wysokobiałkowymi.

Nie należy jednak zapominać o coraz trudniejszych warunkach ramowych uprawy: dostępna jest coraz mniej skuteczna ochrona roślin – Komitety Copa i Cogeca domagają się, zatem dostępu do odmian lepiej przystosowanych do zmian klimatu i odpornych na choroby czy szkodniki, a także alternatywnych metod ochrony.