Ukraina w sezonie 2022/2023 może wyeksportować 31,5 mln ton zbóż i roślin oleistych. Wielkość ta będzie jednak możliwa w tylko przypadku znacznego zwiększenia przepustowości lądowych przejść granicznych. Przy obecnych możliwościach Ukraina wyeksportuje ok. 25-30 mln ton – stwierdził UGA.

W 2021/22 roku zapasy wyniosły 25,9 mln ton, a w sezonie 2022/2023 w scenariuszu optymistycznym mogą osiągnąć 36,6 mln ton, w scenariuszu pesymistycznym około 48 mln ton.

Zbiory pszenicy UGA prognozuje na 20,8 mln ton, w porównaniu z 33 mln ton w zeszłym roku. Wielkość ta jest wciąż 3 razy wyższa niż konsumpcja krajowa na Ukrainie. Zapasy przeniesione pszenicy uprawnej w 2021 r. przekraczają 10 mln ton. Eksport pszenicy w sezonie 2022/2023 może sięgnąć około 10 mln ton. 

UGA pozostawiła prognozę zbiorów jęczmienia na niezmienionym poziomie 6,6 mln ton (10,1 mln ton w 2021 r.), a eksport w sezonie 2022/2023 na poziomie 2 mln ton.

Produkcję kukurydzy szacuje się na 27,3 mln ton (37,6 mln ton w 2021 r.), a eksport na około 10 mln ton.

Produkcja nasion słonecznika może wynieść 9 mln ton (16,9 mln ton w 2021 r.), a eksport 6 mln ton z uwzględnieniem zapasów na poziomie 5,8 mln ton. Przetwórstwo nasion słonecznika może osiągnąć 7 mln ton (10 mln ton w ubiegłym sezonie).

UGA spodziewa się też zbiorów rzepaku na poziomie 1,65 mln ton (2,9 mln ton w 2021 r.), a eksportu na poziomie 1,45 mln ton.