Niemniej obecna prognoza jest drugą najwyższą w historii po 98 mln ton zebranych w sezonie 2019/2020.

W szczególności UGA obniżył prognozę zbiorów kukurydzy z 36,4 mln ton do 35,3 mln ton ze względu na niekorzystne warunki pogodowe w południowej i centralnej części kraju.

Eksperci stwierdzili, że prawie 205 tys. ha (3,8 proc.) upraw kukurydzy zostało utraconych. Jednocześnie warunki uprawy są na ogół zadowalające i dobre w najważniejszych regionach produkcji.

UGA obniżył też szacunek ukraińskiego eksportu kukurydzy w sezonie 2019/2020 z 58,4 mln ton do 56,3 mln ton.