W szczególności rolnicy zebrali 32 mln ton pszenicy przy średnim lonie 4,62 t/ha z 6,9 mln ha (98 proc. planowanej powierzchni).

Na Ukrainie zebrano również 10,027 mln ton jęczmienia przy średnim plonie 4,1 t/ha z 2,4 mln ha (99 proc. powierzchni), 559 tys. ton grochu przy średnim plonie 2,32 t/ha z 241 tys. ha (99 proc powierzchni).

Dodatkowo rolnicy zebrali 2,7 mln ton rzepaku przy średnim plonie 2,75 t/ha z 996 tys. ha (99 proc.).