Biorąc pod uwagę zagrożenie militarne oraz wpływ czynnika agroklimatycznego, eksperci APK-Inform opracowali pierwsze prognozy zbiorów w warunkach wojennych.

Działania wojenne zagrażają kampanii zasiewów w 9 ukraińskich obwodach czernihowskim, sumskim, kijowskim, charkowskim, ługańskim, donieckim, zaporoskim, chersońskim i mikołajowskim. Częściowo ryzykowne obszary znajdują się w obwodach żytomierskim, połtawskim i dniepropietrowskim.

Pod zbiory w 2022 r. rolnicy zasiali 7,6 mln ha zbóż ozimych, co oznacza spadek o 7 proc. rok do roku i praktycznie bez zmian w stosunku do roku 2020. Wojna i jej konsekwencje doprowadzą do bardziej znaczącego zmniejszenia powierzchni upraw pod zboża jare i bobowate – do 4,7 mln ha - spadek o 39 proc. rok do roku.

Jednocześnie łączna powierzchnia pod uprawę roślin oleistych na Ukrainie w 2022 r., według szacunków APK-Inform, może spaść do najniższego poziomu od 2010 r. – 6,8-6,9 mln ha, biorąc pod uwagę tereny już obsiane rzepakiem ozimym. Największy udział mają tradycyjnie nasiona słonecznika – 61 proc. (73 proc. w 2021 r.). Około 21 proc. i 17 proc. można zasiać odpowiednio rzepakiem i soją (12 proc. i 15 proc. w 2021 r.).

W związku z tym eksperci szacują całkowitą produkcję zbóż i roślin oleistych w 2022 roku na 53,3 mln ton, czyli o 51 proc. mniej niż rekordowy poziom z poprzedniego sezonu. Produkcja zbóż może być najniższa od 15 lat, a zbiory nasion oleistych mogą być najniższe od 10 lat.

Jednak te wielkości produkcji są wystarczające do zaspokojenia krajowych potrzeb Ukrainy.