Buraki cukrowe zostały wykopane z 12 tys. hektarów, czyli 6 proc. prognozowanej powierzchni. Zebrano ich 558 tys. ton, ze średnia wydajnością 45,57 t/ha.

Rolnicy zebrali też zboża i rośliny strączkowe z 10,5 mln hektarów, czyli 69 proc. prognozowanej powierzchni i uzyskali 41,6 mln ton zboża i bobowatych .

W tym:

• wczesnych zbóż i roślin strączkowych - 39,3 mln ton, z powierzchni 9,97 mln hektarów, czyli 99,9 proc. prognozowanego areału;

• gryki – 49,0 tys. ton z powierzchni 36,0 tys. ha lub 54 proc. prognozowanego areału;

• prosa - 128 tys. ton z powierzchni 68 tys. hektarów, czyli 76 proc. prognozowanego areału;

• kukurydzy 2,0 mln ton z powierzchni 338 tys. hektarów, czyli 7 proc. prognozowanego areału.

Ponadto słonecznik został zebrany z 3,0 mln hektarów, czyli z 52 proc. prognozowanego areału, w ilości 5,8 mln ton ziarna, ze średnią wydajnością 2,23 t / ha.

Soja zebrana została z powierzchni 593 tys. hektarów, co stanowi 38 proc. prognozowanego areału w ilości 1,4 mln ton ziarna, ze średnią wydajnością 2,29 t / ha.

Dokonano też zasiewów zbóż ozimych na powierzchni 1,3 mln. hektarów, czyli 19 proc. prognozowanego areału.

W szczególności zasiano:

 • pszenicę ozimą na 1,2 mln hektarów, czyli 13 proc. prognozowanej powierzchni;

• żyto ozime na 41 tys. hektarów, czyli 34 proc. prognozowanej powierzchni;

• jęczmień ozimy na 46 tys. hektarów, czyli 5 proc. prognozowanej powierzchni;

Rzepak ozimy został zasiany na 945 tys. hektarów, czyli 88 proc. prognozowanej powierzchni.