W szczególności areał obsiany pszenicą wyniósł 184,53 tys.ha (100 proc. prognozowanej powierzchni), jęczmieniem - 1,516 mln ha (100 proc.), owsem - 186,35 tys. ha (100 proc.), grochem - 282,71 tys. ha (100 proc.) i burakami cukrowymi - 209 tys. ha (100 proc.). Powierzchnia zasiewów kukurydzy wyniosła 5,254 mln ha (98 proc.), gryki - 40,97 tys.ha (55 proc.), a prosa - 40,77 tys. ha (52 proc.).

Ponadto ukraińskie gospodarstwa rolne kończą kampanię zasiewu nasion słonecznika i soi, która została ukończona odpowiednio na 5,899 mln ha (95 proc.) i 1,255 mln ha (87 proc.).